Počet záznamů: 1  

Maligní melanom: uplatnění adhezivních molekul a proteinů extracellulární matrix v rozvoji onemocnění

 1. 1.
  0308754 - ÚŽFG 2008 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Plánská, Daniela - Horák, Vratislav
  Maligní melanom: uplatnění adhezivních molekul a proteinů extracellulární matrix v rozvoji onemocnění.
  [Malignant melanoma: Participation of adhesive molecules and extracellular matrix proteins in disease development.]
  Bioprospect. Roč. 18, č. 1 (2008), s. 9-13. ISSN 1210-1737
  Grant CEP: GA ČR GA524/04/0102; GA AV ČR IAA600450601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: malignant melanoma
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie

  Maligní melanom je nejagresivnější formou kožních nádorů a také nejčastější příčinou smrti u dermálních malignit. V celosvětovém měřítku narůstá jeho výskyt u bělochů o 2,5-4%. Za hlavní rizikový faktor je považováno opakované nadměrné slunění, které vede až ke spálení pokožky. Zhruba 10% melanomů vykazuje dědičný charakter. V práci jsou sumarizovány současné poznatky o vlivu exprese adhezívních molekul, proteinů extracelulární matrix, integrinů a matrixových metaloproteináz na vznik a průběh tohoto kožního nádorového onemocnění. Rovněž jsou uvedené zvířecí modely, které umožňují maligní melanom experimentálně studovat.

  Malignant melanoma is the most aggressive form of skin cancers. It is also the most frequent reason of death in dermal malignancies. Its incidence is worldwide increasing for 2.5-4%. Repeated overexposure to sunlight producing skin burns is considered the main risk factor. About 10% of melanomas show a hereditary character. In this article, present knowledge about influence of adhesive molecules, extracellular matrix proteins, integrins and matrix metalloproteinases on development and progression of this skin cancer disease is summarised. Animal models enabling experimental study of malignant melanoma are also described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161130

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.