Počet záznamů: 1  

Transcription analysis in the MeliM swine model identifies RACK I as a potential marker of malignancy for human melanocytic proliferation

 1. 1.
  0308691 - ÚŽFG 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Egidy, G. - Julé, S. - Bossé, P. - Bernex, F. - Geffrotin, C. - Vincent-Naulleau, S. - Horák, Vratislav - Sastre-Garau, X. - Panthier, J. J.
  Transcription analysis in the MeliM swine model identifies RACK I as a potential marker of malignancy for human melanocytic proliferation.
  [Transkripční analýza u prasečího modelu MeLiM identifikuje RACK1 jako potenciální marker malignity při proliferaci lidských melanocytů.]
  Molecular Cancer. Roč. 7, - (2008), s. 34-45. E-ISSN 1476-4598
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: MeLiM swine model
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Impakt faktor: 5.362, rok: 2008

  RACK1 overexpression in human melanoma raising the possibility that RACK1 can be a potential marker of malignancy. The MeLiM strain provides a relevant animal model for exploring mechanisms of melanocytic malignant transformation in humans. Comparing normal pig skin melanocytes and melanoma cells from pulmonary metastasis of MeLiM minipigs, the serial analysis of gene expression (SAGE) revealed 55 regulated genes, including GNB2L1 that encodes the adaptor protein RACK1 (recently shown to influence tumorigenicity of melanoma cell lines). Expression of RACK1 studied by immunofluorescence in normal skin, in cutaneous and metastatic melanoma of the MeLiM minipigs and of human patients showed similar results. RACK1 protein was not detected in normal epidermal melanocytes but it was highly increased in the cytoplasm of all melanocytic cells of superficial spreading melanoma and metastatic melanoma.

  Zvýšená exprese RACK1 u lidských melanomů naznačuje, že RACK1 může být potenciálním markerem malignity. Linie MeLiM poskytuje odpovídající zvířecí model pro hledání mechanismů maligní transformace melanocytů u lidí. Sériová analýza genové exprese (SAGE) prokázala u miniprasat MeLiM při porovnání normálních kožních melanocytů a melanomových buněk z plicní metastázy 55 regulovaných genů včetně GNB2L1, který kóduje adaptorový protein RACK1 (který byl nedávno určený, že ovlivňuje tumorigenicitu melanomových buněčných linií). Exprese RACK1 studovaná imunofluorescenčně u normální kůže a u kožních a metastatických melanomů miniprasat MeLiM a lidských pacientů ukázala podobné výsledky. Protein RACK1 nebyl nalezen u normálních epidermálních melanocytů, ale byl výrazně zvýšený v cytoplasmě všech melanocytárních buněk povrchově se šířícího melanomu a metastazujícího melanomu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161095

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.