Počet záznamů: 1  

Analysis of mRNA expression of CNN3, DCN, FBN2, POSTN, SPARC and YWHAQ genes in porcine foetal and adult skeletal muscles

 1. 1.
  0308674 - ÚŽFG 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Bílek, K. - Knoll, Aleš - Stratil, Antonín - Svobodová, K. - Horák, Pavel - Bechyňová, Renata - Van Poucke, M. - Peelman, L. J.
  Analysis of mRNA expression of CNN3, DCN, FBN2, POSTN, SPARC and YWHAQ genes in porcine foetal and adult skeletal muscles.
  [Analýza exprese mRNA genů CNN3, DCN, FBN2, POSTN, SPARC a YWHAQ v kosterních svalech plodů a dospělých prasat.]
  Czech Journal of Animal Science. Roč. 53, č. 5 (2008), s. 181-186. ISSN 1212-1819. E-ISSN 1805-9309
  Grant CEP: GA ČR GD523/03/H076; GA ČR(CZ) GA523/06/1302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: mRNA * fetus * gene expression
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.735, rok: 2008

  Skeletal muscle growth is determined by the number of prenatally formed fibres and by the degree of their postnatal hypertrophy; i.e. prenatal development may influence the postnatal growth. Suppression subtractive hybridization (SSH) was used to identify genes more expressed in fetal hind limb muscles of Piétrain pigs (44 days of gestation) compared to the adult biceps femoris. Six potential functional candidate genes (CNN3, DCN, FBN2, POSTN, SPARC and YWHAQ) were selected to verify the SSH results using real-time RT-PCR. Expression levels of the studied genes were significantly higher (P< 0.05) in the fetal muscle compared to the adult muscle. FBN2 and POSTN exhibited the highest mRNA levels (mean relative ratios were 182.7 and 121.6, respectively). The studied genes may play an important role in muscle biology and may be candidates for muscling traits.

  Růst kosterních svalů je závislý na počtu prenatálně vytvořených svalových vláknech a na stupni jejich postnatální hypertrofie; to znamená, že prenatální vývoj může ovlivňovat postnatální růst. Pro nalezení genů, které jsou více exprimovány ve fetálních svalech zadní končetiny prasat plemene Pietrain (44 dnů březosti) ve srovnání s dospělým biceps femoris, byla použita metoda supresní subtraktivní hybridizace (SSH). Pro ověření výsledků SSH pomocí RT PCR v reálném čase bylo vybráno šest potenciálních funkčních kandidátních genů (CNN3, DCN, FBN2, POSTN, SPARC a YWHAQ). Úroveň exprese studovaných genů byla signifikantně vyšší (P < 0,05) ve fetálních svalech ve srovnání s dospělým svalem. FBN2 a POSTN vykazovaly nejvyšší hladiny mRNA (průměrné relativní poměry byly 182,7 pro FBN2 a 121,6 pro POSTN). Studované geny mohou hrát významnou roli v biologii svalů a mohou být kandidátními geny pro znaky masné užitkovosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0161083

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.