Počet záznamů: 1  

Oxidation of aniline: polyaniline granules, nanotubes and oligoaniline microspheres

 1. 1.
  0308450 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Stejskal, Jaroslav - Sapurina, I. - Trchová, Miroslava - Konyushenko, Elena
  Oxidation of aniline: polyaniline granules, nanotubes and oligoaniline microspheres.
  [Oxidace anilinu: Polyanilinové granule, nanotrubky a oligomerní mikrokuličky.]
  Macromolecules. Roč. 41, č. 10 (2008), s. 3530-3536. ISSN 0024-9297. E-ISSN 1520-5835
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0419; GA ČR GA203/08/0686
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * conducting polymer * nanotube
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.407, rok: 2008

  Aniline was oxidized with ammonium peroxydisulfate in solutions of strong acid (0.1 M sulfuric acid), weak acid (0.4 M acetic acid), or alkali (0.2 M ammonium hydroxide). The properties of the oxidation products and their morphology are controlled by the initial acidity of the medium and the acidity profile during the oxidation; the acidity increases because sulfuric acid is a byproduct. Conducting polyaniline nanogranules, nanotubes, or nonconducting oligoaniline microspheres were obtained, respectively.

  Anilin byl oxidován peroxydvojsíranem amonným v roztocích silné kyseliny (0.1 M kyselina sírová), slabé kyseliny (0.4 M kyselina octová) nebo alkálie (0.2 M hydroxid amonný). Vlastnosti oxidačních produktů a jejich morfologie jsou řízeny počáteční kyselostí prostředí a profilem kyselosti během oxidace; kyselost vzrůstá, protože kyselina sírová je vedlejším produktem oxidace. Vodivé polyanilinové nanogranule, nanotrubky, nebo nevodivé oligomerní mikrokuličky byly získány během takovýchto oxidací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004616

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.