Počet záznamů: 1  

Volatile metabolites in the exhaled breath of healthy volunteers: their levels and distributions

 1. 1.
  0308435 - ÚFCH JH 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Smith, D. - Turner, C. - Španěl, Patrik
  Volatile metabolites in the exhaled breath of healthy volunteers: their levels and distributions.
  [Těkavé metabolity ve vydechovaném vzduchu zdravých dobrovolníků, hladiny koncentrace a statistické rozdělení.]
  Journal of Breath Research. Roč. 1, - (2007), 014004R1-014004R12. ISSN 1752-7155. E-ISSN 1752-7163
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: volatile metabolities * SIFT-MS * breath analysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  The data obtained for the concentration distributions of the most abundant volatile metabolites in exhaled breath determined in two independent studies are reviewed, the first limited study involving five healthy volunteers providing daily breath samples over a month, and the subsequent study involving 30 healthy volunteers providing breath samples weekly over six months. Both studies were carried out using selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, to obtain on-line, real-time analyses of single breath exhalations, avoiding the complications associated with sample collection. The distributions of the metabolites from the larger more comprehensive study are mostly seen to be log normal with the median values (in parts per billion, ppb) being ammonia (833), acetone (477), methanol (461), ethanol (112), propanol (18), acetaldehyde (22), isoprene (106) with the geometric standard deviation being typically 1.6, except for ethanol which was larger (3.24)...

  Shrnuta jsou data získaná pro koncentrace nejvíce zastoupených těkavých metabolitů ve vydechovaném vzduchu. Dvě nezávislé studie byly provedeny, první omezená na pět dobrovolníků měřených denně po dobu jednoho měsíce a následný výzkum zahrnující 30 zdravých dobrovolníků měřených týdně po dobu šesti měsíců. Všechna měření byla provedena pomocí hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS bez nutnosti odběru a skladování vzorků. Pozorovaná rozdělení koncentrací byla lognormální s hodnotami mediánu v jednotkách objemové miliardtiny, ppb: amoniak (833), aceton (477), metanol (461), etanol (112), propanol (18), acetaldehyd (22), izoprén (106) s geometrickou standardní odchylkou 1.6, s výjimkou etanolu s s geometrickou standardní odchylkou 3.24. Tato SIFT-MS měření ukazují možnosti použití analýzy dechu jako hodnotného příspěvku k nástrojům klinické diagnostiky a monitorování terapie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160919

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.