Počet záznamů: 1  

Indirect measurement of the cooperative hydrogen bonding of polymers using NMR quadrupole relaxation and PFG methods

 1. 1.
  0308397 - ÚMCH 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříž, Jaroslav - Dybal, Jiří
  Indirect measurement of the cooperative hydrogen bonding of polymers using NMR quadrupole relaxation and PFG methods.
  [Nepřímé měření kooperativní vodíkové vazby polymerů za použití metod NMR kvadrupolové relaxace a pulsních gradientů pole.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 265, č. 1 (2008), s. 225-232. ISSN 1022-1360.
  [European Symposium on Polymer Spectroscopy /17./. Seggauberg Leibnitz, 09.9.2007-12.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: cooperative bonding * hydrogen bond * NMR * poly(4-vinylphenol)
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  We have presented two complementary examples of the methods quantitatively evaluating the cooperativity of hydrogen bond interaction between two complementary polymers, one of them a HB polymer donor ( poly(4-vinylphenol) or polyacrylic acid), the other a HB acceptor ( poly(4-vinylpyridine)). The methods are based on deuterium quadrupole relaxation and diffusivity of low-molecular-weight ligands liberated by the polymer interaction.

  Předložili jsme dva komplementární příklady metod, které kvantitativně vyhodnocují kooperativitu vodíkových vazeb mezi dvěma komplementárními polymery, z nichž jeden je polymerní donor vodíkových vazeb (poly(4-vinylfenol) nebo polyakrylová kyselina), druhý odpovídající akceptor (poly(4-vinylpyridin)). Metody jsou založeny na kvadrupolové relaxaci deuteria a na difusivitě nízkomolekulárních ligandů, uvolněných interakcí mezi polymery.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160895

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.