Počet záznamů: 1  

VDAC2 and aldolase A identified as membrane proteins of K562 cells with increased expression under iron deprivation

 1. 1.
  0308384 - BTÚ 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vališ, Karel - Neubauerová, J. - Man, Petr - Pompach, Petr - Vohradský, Jiří - Kovář, J.
  VDAC2 and aldolase A identified as membrane proteins of K562 cells with increased expression under iron deprivation.
  [VDAC2 a aldoláza A identifikovány jako membránové proteiny buněk K562 se zvýšenou expresí za podmínek deprivace železa.]
  Molecular and Cellular Biochemistry. Roč. 311, 1-2 (2008), 225-231. ISSN 0300-8177. E-ISSN 1573-4919
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Iron deprivation * aldolase A * VDAC2
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.764, rok: 2008

  We have shown previously that iron deprivation significantly stimulates the uptake of non-transferrin ferric iron from ferric citrate by erythroleukemia K562cells and that this stimulation depends on protein synthesis. However, we have not detected increased expression of any known iron transport protein. Therefore, in order to identify membrane proteins of K562 cells with increased expression under iron deprivation, we employed the isolation of membrane proteins by two-phase partitioning system, protein separation by two-dimensional electrophoresis, computer differential analysis, and tandem mass spectrometry. Thus, we identified two proteins with statistically significant upregulation, i.e., aldolase A and voltage-dependent anion channel 2 (VDAC2). The upregulation of aldolase A and VDAC2 in K562 cells under iron deprivation was also confirmed by western blot analysis. This is the first time when the control of aldolase A and VDAC2 levels by iron status of the cell is demonstrated

  V předchozí práci jsme prokázali, že deprivace železa významně stimuluje vstup netransferinových železitých iontů z citrátu železitého erytroleukemickými buňkami K562 a že tato stimulace závisí na proteosyntéze. Nicméně jsme nedetekovali zvýšenou expresi žádného známého železo-transportujícího proteinu. Abychom identifikovali membránové proteiny K562 buněk se zvýšenou expresí za podmínek deprivace železa, použili jsme izolaci membránových proteinů dvoufázovým systémem, jejich separaci dvourozměrnou elektroforézou s následující diferenciální analýzou a tandemovou hmotnostní spektrometrii. Tímto způsobem jsme identifikovali 2 proteiny se statisticky významně zvýšenou regulací: aldolázu A a VDAC2. Zvýšená regulace byla potvrzena i Western blot analýzou. Je to poprvé, kdy byla demonstrována regulace hladin aldolázy A a VDAC2 stavem železa v buňkách
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160883

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.