Počet záznamů: 1  

Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání

 1. 1.
  0308220 - SOÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sloboda, Zdeněk
  "To nejde, to není nikde na světě!" Srovnání podmínek rodičovství v rámci jednoho podniku v Česku a Německu.
  ["That cannot be, that exists nowhere in the world!" Comparison of parenting and working conditions in a single company in Czech Rep. and Germany.]
  Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.), s. 26-45. Sociologické studie/Sociological Studies, 9. ISBN 978-80-7330-127-9
  Grant CEP: GA ČR GA403/05/2474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: work-life balance * the gender structure of organizations * comparison with Germany
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Text vychází z jedné případové studie (ze tří) provedené SOÚ AV ČR, v.v.i. v letech 2006-2007 srovnávající na úrovni rodičů-zaměstnaných (otců i matek), zástupců a zástupkyň firmy (HR, personalistika) a představitelů/ek odborů podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života v rámci jednoho strojírenského holdingu, který jak v Česku, tak Německu má významný výrobní podnik, kde velká část práce spočívá v pásové výrobě. Výzkum ukázal významné rozdíly v přístupu českého a německého podniku k zaměstnaným rodičům. Zatímco v Německu bylo uvědomění si potřeby vytvářet "podnik přátelský rodině" a také podporovat vstup žen do strojírenského odvětví, v Česku převládala genderově dosti zatížená, až diskriminující podniková atmosféra s artikulovaným "kapitalističtější" přístupem, kde prostor pro podporu rodin je minimální nebo žádný. V Česku se ukazovala také značná pasivita v prosazování či vyžadování lepších podmínek pro rodiče, a to jak na straně podniku, tak i samotných rodičů.

  The text is based on one of three work-life balance case studies made by SOÚ AV ČR, v.v.i. in the years 2006-2007. In the research were, on the level of parents-employees (fathers and mothers), company (human resources) and unions representatives, conditions for combining of work and family life analyzed. The study was made in one engineering holding that has both in Czech Republic and Germany an important manufacturing plant with prevailing band production. The analysis shows important national differences in the treating of parents. Whereas in Germany the awareness of need of a "family friendly environment" and the endorsement of women to access machine-industry is present, in Czech Rep. gendered (almost discriminating) company environment with articulated "more capitalistic" approach where room for family is minimal or absent prevails. In the Czech company huge passivity in asserting or demanding of better work-family conditions on both company and parents-employees level appeared.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160771

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.