Počet záznamů: 1  

Fabrication of extruded wire of MgB2/Al composite material and its superconducting property and microstructure

 1. 1.
  0308219 - ÚPT 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Matsuda, K. - Nishimura, K. - Ikeno, S. - Mori, K. - Aoyama, S. - Yabumoto, Y. - Hishinuma, Y. - Müllerová, Ilona - Frank, Luděk - Yurchenko, V. V. - Johansen, T. H.
  Fabrication of extruded wire of MgB2/Al composite material and its superconducting property and microstructure.
  [Zhotovení taženého drátu z kompozitního materiálu MgB2/Al a jeho supravodivé vlastnosti a mikrostruktura.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 97, č. 1 (2008), č. článku 012230. ISSN 1742-6588. E-ISSN 1742-6596.
  [European Conference on Applied Superconductivity /8./ - EUCAS 2007. Brussels, 16.09.2007-20.09.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: MgB2/Al composite * superconductors * electron microscopy
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  Superconductive MgB2/Al composite materiál with low and high volume fractions of particles were fabricated by our speciál pre-packing technique and 3-dimensional penetration casting (3DPC) method. The composite material showed homogeneous distribution of MgB2 particles in the Al-matrix with neither any aggregation of particles nor defects such as cracks oř cavities. The critical temperature of superconducting transition (Tc) was determined by electrical resistivity and magnetization to be about 37-39K. A billet of the superconducting composite materiál was successfully hot-extruded, forming a rod of 10 mm and wires of 3 and l mm in diameter. These intermediate products showed the onset Tc of electrical resistivity also at 37-39 K. Microstructures of these samples have been observed by TEM and SEM method to establish morphology and crystallography of particles. The magnetooptic (MO) imaging method has been applied to measure magnetic flux through this material when in external field.

  Supravodivý kompozitní materiál MgB2/Al s nízkým i s vysokým objemovým podílem částic byl vyroben naší speciální předplnicí technikou a metodou třírozměrného průnikového lití (3DPC). Kompozitní materiál vykazuje homogenní rozložení částic MgB2 v matrici Al a nevyskytují se v něm ani žádné shluky částic, ani defekty typu trhlin nebo dutin. Kritická teplota supravodivého přechodu (TC) byla stanovena pomocí elektrického odporu a magnetizace na hodnotu mezi 37 a 39 K. Ingot supravodivého kompozitního materiálu byl úspěšně za horka protlačen do tyče o průměru 10 mm a drátů o průměru 3 a 1 mm. Tyto meziprodukty vykazovaly náběh elektrického odporu rovněž při 37-39 K. Mikrostruktury těchto vzorků byly zkoumány pomocí TEM a SEM a byla zjištěna morfologie a krystalinita částic. K měření magnetického toku tímto kompozitním materiálem umístěným do vnějšího pole byla použita magnetooptická zobrazovací metoda (MO).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160770

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.