Počet záznamů: 1  

Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání

 1. 1.
  0308146 - SOÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křížková, Alena
  Srovnání podmínek rodičovství ve čtyřech evropských zemích.
  [A Comparison of Working Conditions for Employed Parents at the Workplace in Four European Countries.]
  Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.), s. 85-90. Sociologické studie/Sociological Studies, 9. ISBN 978-80-7330-127-9
  Grant CEP: GA ČR GA403/05/2474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: employment policy * family policy * gender equality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola nabízí paralely mezi sledovanými zeměmi – ČR, Německem, Francií a Švédskem a dynamikou organizačních procesů ve sledovaných zemích. Významné rozdíly mezi praxí podniků v jejich zemích původu a praxí v jejich českých pobočkách jsou dány jednak rozdíly v nastavení rodinné a zaměstnavatelské politiky jednotlivých zemí, genderová struktura v souvisejících institucích na různých úrovních dané země i oboru, ve kterém podnik působí, rozdíly ve významech zaměstnanosti žen a mateřských ideologiích a institucionální podmínky pro péči o děti, které nabízí stát (případně další aktéři). To vše je ovlivněno historicko-sociálním vývojem země, který má vliv na současné nastavení podmínek rodičovství i na nově zaváděná opatření, protože se projevuje ve způsobu uchopení těchto podmínek a nástrojů jednotlivými aktéry – zaměstnavateli i rodiči, ženami a muži.

  The chapter raises parallels between the countries in the study and the dynamics of organisational processes in those countries – CR, Germany, France and Sweden. The substantial differences between the employee policy of companies in their home countries and in the Czech branches derive partly from the differences in the family and employment policies in different countries, the gender structure of related institutions at various levels in different countries and within the field the enterprise operates in, the differences in the amount of importace accorded to women’s employment and different maternal ideologies, and the institutional infrastructure for childcare provided by the state (or other actors). All this is also influenced by the historical and social development of the country, which has an impact on the contemporary conditions of parenthood, because it is reflected in the way these conditions are interpreted by individual actors – employers and parents, men and women.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160714

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.