Počet záznamů: 1  

Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání

 1. 1.
  0308133 - SOÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Křížková, Alena
  Teoretická východiska výzkumu podmínek rodičovství v podnikovém prostředí a podniková praxe v Čechách.
  [The Theoretical Background of Research on Working Conditions for Employed Parents at the Workplace and Company Practice in the Czech Republic.]
  Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2007 - (Křížková, A.), s. 11-25. Sociologické studie/Sociological Studies, 9. ISBN 978-80-7330-127-9
  Grant CEP: GA ČR GA403/05/2474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sociology of organizations * gender in organization * patriarchy
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola poskytuje teoretický úvod do sociologie organizací z hlediska sociologie genderu a ukazuje, jak je doposud poměrně málo rozvinuté zkoumání genderových procesů na úrovni podniků spojeno se zakonzervováním struktury organizací, které vznikly spolu s procesem modernizace, na principu racionalizovaného patriarchátu. Současné organizace a podniky se jen velmi pomalu a neochotně obracejí tváří v tvář faktu, že zaměstnanci, kteří v nich pracují – muži i ženy – mají také soukromý život, ale pozvolna si začínají uvědomovat, že vytvořit podmínky přátelské rodině se vyplácí. Alena Křížková ukazuje na výsledcích skupinových diskusí se zástupci českých podniků a výsledků sociologického šetření rodičů, že české podniky si doposud tuto výhodu neuvědomují a fungují na principu oddělených světů práce a rodiny a na principu genderové neutrality.

  The Chapter presents a theoretical introduction to the sociology of organisations through the lens of the sociology of gender, and shows how the under-developed research on gender processes at the company level is linked to the survival of organisational structures that emerged alongside modernisation and is based on a rationalised principle of patriarchy. Contemporary organisations and companies have only slowly and reluctantly begun to face the fact that their employees – both men and women – have private lives and have begun slowly to realise that it pays off to create a familyfriendly working environment. Based on the results of focus group interviews with representatives of Czech companies, and on the results of a sociological survey of parents, Alena Křížková show that Czech companies have yet to realise the advantage of such conditions, and they continue to operate on the principle of the separate worlds of work and family and on the principle of gender neutrality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160704

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.