Počet záznamů: 1  

The influence of prey capture on photosynthetic rate in two aquatic carnivorous plant species

 1. 1.
  0308094 - BÚ 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Adamec, Lubomír
  The influence of prey capture on photosynthetic rate in two aquatic carnivorous plant species.
  [Vliv chytání kořisti na fotosyntetickou rychlost u dvou druhů vodních masožravých rostlin.]
  Aquatic Botany. Roč. 89, č. 1 (2008), s. 66-70. ISSN 0304-3770. E-ISSN 1879-1522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Aldrovanda vesiculosa * Utricularia australis * tissue nutrient content
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.129, rok: 2008

  Photosynthetic (PN) and dark respiration rate (RD) were measured in two species of aquatic carnivorous plants, Aldrovanda vesiculosa and Utricularia australis, growing with or without prey in an outdoor growth experiment. After 7-14 days, the positive growth effect of feeding on prey (apical growth rate, plant size, branching) was evident in both species. Tissue N content in young leaf whorls of both species fed on prey was significantly lower (by 54% in Aldrovanda, by 86% in Utricularia) than that in unfed variants, while tissue P content was about the same. In both species, chlorophyll a content was consistent with tissue N content and RD in fed and unfed variants was very similar. However, PN was significantly greater in fed plants of Aldrovanda, while lower in Utricularia. It is possible to conclude that feeding on prey in aquatic carnivorous plants leads to neither an increase of shoot tissue N content nor PN per unit biomass. Thus, the main physiological effect of catching prey is not enhancement of PN, but to provide N and P for essential growth processes in juvenile tissues

  Rychlost fotosyntézy a temnostní respirace byly měřeny u dvou druhů vodních masožravých rostlin, Aldrovanda vesiculosa a Utricularia australis, rostoucích bez kořisti nebo s kořistí ve venkovním růstovém pokuse. Po 7-14 dnech byl pozitivní růstový efekt krmení kořistí (apikální růstová rychlost, velikost rostlin, větvení) evidentní u obou druhů.Orgánový obsah N v mladých listových přeslenech obou druhů krmených kořistí byl průkazně nižší než u nekrmených rostlin, kdežto obsah P byl přibližně stejný. Rychlost fotosyntézy byla průkazně vyšší u krmených rostlin Aldrovanda, ale nižší u Utricularia. Tedy, krmení kořistí u vodních masožravých rostlin nevede ani ke zvýšenému orgánovému obsahu N, ani rychlosti fotosyntézy na jednotku biomasy. Hlavní fyziologický efekt chytání kořisti není zvýšení fotosyntézy, ale opatřit N a P pro zásadní růstové procesy v mladých pletivech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160674

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.