Počet záznamů: 1  

Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život

 1. 1.
  0308093 - BÚ 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lukavský, Jaromír - Mikešová, A.
  Řasy a sinice novohradských klauzur.
  [Algae and Cyanobacteria of reservoirs of Novohradske hory Mts.]
  Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život. Praha: Baset, 2006 - (Dudák, V.), s. 147-150. Krajina a lidé. ISBN 80-7340-091-X
  Grant ostatní: GA MŽP(CZ) SK/620/15/03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Algae * Cyanobacteria * Novohradské hory Mts.
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  V Novohradských horách bylo v druhé polovině 18stol. vybudováno 8 nádrží, klausur pro akumulaci vody pro plavení dřeva. Tyto nádrže mají charakter vody i oživení podobný jezerům Šumavy. Jejich fytoplankton hostil 40 druhů sinic a řas, hojné jsou rozsivky, zlativky, neobvyklý byl silný vegetační zákal Vacuolaria penardii v nádrži Uhlišťské. Nález sněžné řasy Chloromonas nivalis (Scotiella nivalis) v planktonu klasury Mlýnský rybník indikuje možnost nálezu kryosestonu v povodí. Euglena saguinea tvořila na stejnénádrži nápadný, sytě červený neuston. Krásivka Staurastrum arctison byla novým druhem České Republiky. Nápadné byly také přemnožení vláknitých řas, hlavně Oedogonium na nádrži Kapelung. Klausury tedy slouží jako refugia oligotrofních a chladnomilných druhů.

  There were biuld up 8 reservoirs, to accumulate water for floating timber, in second half of 18th century. This reservoirs had quality and species composition similar to lakes in the Bohemian Forest. There were 40 species of Cyanophyta and Algae in plankton, dominate Bacillariophyceae, Chrysphyceae, rare was dense vegetation of Vacuolaria penardii in reservoir Uhlišťský rybník. Snow alga Chloromonas nivalis (Scotiella nivalis) in plankton of Mlýnský rybník indicate possible occurence of cryoseston in watershead. Euglena saguinea made a prominent deep red neuston cover on surface there. Desmid Staurastrum arctison was a new species for Czech Republic. Prominent are also covers of filement algae, mainly Oedogonium, e.g. on reservoir Kapelung. The reservoirs , acalled klasa served as refugia of oligotrophic and psychrophilic species.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160673

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.