Počet záznamů: 1  

Conversion of transgranular to intergranular fracture in NiCr steels

 1. 1. 0308083 - UFM-A 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hadraba, Hynek - Němec, O. - Dlouhý, Ivo
  Conversion of transgranular to intergranular fracture in NiCr steels.
  [Konverze lomu z transkystalického na interkrystalický v NiCr ocelích.]
  Engineering Fracture Mechanics. Roč. 75, č. 12 (2008), s. 3677-3691. ISSN 0013-7944
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: intergranular fracture * cleavage * fracture toughness * fracture stress * micromechanics * micromechanism * fractal dimension
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Impakt faktor: 1.713, rok: 2008

  The paper is focused on quantification of causes and characteristics that govern the intergranular fracture initiation and propagation of this fracture micromechanism in competition with cleavage one. A NiCr steel of commercial quality and the same steel with an increased content of Sn and Sb have been used for the investigation. Step cooling annealing was applied in order to induce intergranular embrittlement and brittle fracture initiation in both steels. Standard bend and the pre-cracked Charpy type specimen geometries were both tested in three-point bending to determine the fracture toughness characteristics. Charpy V notch specimens tested statically in three-point bending supported by FEM calculation have been used for local fracture stress determination. Relation of cleavage fracture stress and critical stress for intergranular failure has been followed showing capability of this parameter for quantification of the transgranular/intergranular fracture conversion.

  Příspěvek je zaměřen na kvantifikaci příčin a charakteristik, které řídí iniciaci a šíření intekrystalického lomu v konkurenci s transkrystalickým štěpným lomem. K analýzám byla použita NiCr ocel komerční kvality a stejná ocel se zvýšeným obsahem Sn a Sb. Interkrystalické zkřehnutí a iniciace křehkého lomu byly v obou ocelích vyvolány stupňovitým ochlazováním a izotermickým žíháním. Charakteristiky lomového chování byly určovány za pomoci ohybových vzorků s V vrubem a s trhlinou. Zkoušky ohybových vzorků s V vrubem doplněné analýzou metodou konečných prvků byly použity k určení kritického lomového napětí. Relace mezi kritickým lomovým napětím pro interkrystalický lom a štěpným lomovým napětím byla použita pro interpretaci konverze lomových mikromechanismů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160667