Počet záznamů: 1  

To the influence of nonlinear damping on the bifurcation phenomena in gear mesh of one branch of power flow og the pseudoplanetary gear system

 1. 1.
  0307768 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  To the influence of nonlinear damping on the bifurcation phenomena in gear mesh of one branch of power flow og the pseudoplanetary gear system.
  [K vlivu nelineárního tlumení na bifurkační jevy v záběru ozubení v jedné větvi výkonového toku pseudoplanetové převodové soustavy.]
  Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2008 - (Fuis, V.; Pásek, M.), s. 92-93. ISBN 978-80-87012-11-6.
  [Engineering Mechanics 2008. Svratka (CZ), 12.05.2008-15.05.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/0884
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: nonlinear damping * parametric vibration * gear system
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The aim of this contribution is the analysis of damping properties both the material of gear mechanics in the mesh and the lubricating oil film in the tooth space at the tooth profile contact bounces into the area of the technological gear backlash. The damping influence over gear mesh stability is pursued on the special case of the simulation model of the system with split power flow for the selected frequency range of the resonance characteristics. The nonlinear damping in gear mesh and in gear system is concerned significantly in the amplitude progress, greatness and phase shift of relative motion towards stiffness function alternatively towards its modify form in gear mesh.

  Cílem příspěvku je analýza tlumících vlastností jak materiálu ozubení v záběru, tak i mazacího olejového filmu v zubové mezeře při odskoku zubových profilů do oblasti technologické zubové vůle. Vliv tlumení na stabilitu záběru je sledován na zvláštním případu simulačního modelu soustavy s děleným tokem výkonu pro vybranou oblast rezonanční charakteristiky. Nelinární tlumení v záběru ozubení významně ovlivňuje amplitudový vývoj, velikost a fázový posun relativního pohybu v záběru ozubení vůči výsledné tuhostní funkci resp. vůči jejímu modifikovanému tvaru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160431

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.