Počet záznamů: 1  

Iron Nanostructures in Fe Implanted in ZrO2 and in ZrO2-Fe Nanocomposites

 1. 1.
  0307583 - ÚFM 2008 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Roupcová, Pavla - Schneeweiss, Oldřich
  Iron Nanostructures in Fe Implanted in ZrO2 and in ZrO2-Fe Nanocomposites.
  [Nanostrukturní železo v Fe implantovaném do ZrO2 a v nanokompozitu ZrO2-Fe.]
  Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 13, č. 6 (2007), s. 311-315. ISSN 1335-1532.
  [NANO '07. Brno, 08.10.2007-10.10.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1041404; GA MŠMT 1M0512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: ZrO2 * Mossbauer spectroscopy * iron implantation * nanocomposite
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Results of the Mossbauer phase analysis of the as-prepared sample of Fe implanted in ZrO2 show following iron phases: i) component ascribed to Fe2+ occupied 60% of the spectrum area (atomic fraction of Fe atoms I = 0.6), ii) component of Fe3+ (I = 0.32), and iii) component of Fe0 (I = 0.08). This phase composition changed after the heating at higher temperatures. The most significant differences were observed after annealing at 400 and 600°C. After 400°C the content and the Mossbauer parameters of Fe2+ and Fe3+ increased. After annealing at 600°C the Fe0 component vanished and the proportion of phases of Fe2+ and Fe3+ become approximately 0.5 and 0.5. In the nanocomposite sample prepared from ZrH2 and α-Fe2O3 precursors after its homogenization, α-Fe dominates (I = 0.86) and the residues are Fe3+ (I = 0.08) and Fe2+ (I = 0.06). Traces of tetragonal ZrO2 determined by XRD indicate the presence of ions Fe in its structure which stabilize the tetragonal form.

  Fázová analýza mossbauerovských spekter vzorku implantovaného Fe ve výchozím stavu byla následující: i) složka vysvětlená jako Fe2+ obsazovala 60 % plochy spektra (atomový podíl železa I = 0,6), ii) Fe3+ (I = 0,32) a iii) složka Fe0 (I = 0,08). Fázové složení se měnilo během tepelného zpracování při zvyšující se teplotě. Nejvýraznější rozdíly byly pozorovány při teplotách 400 a 600°C. Při 400°C vzrostlo množství paramagnetických fází Fe2+ a Fe3+ a jejich Mossbauerovské parametry. Po žíhání při 600°C zcela vymizelo Fe0 a změnil se poměr fází Fe2+ a Fe3+ přibližně na 50:50. Mossbauerovská fázová analýza určila v nanokompozitním vzorku připraveném z prekurzorů ZrH2 a α-Fe2O3, po homogenizaci ve vakuu většinový podíl α-Fe (I = 0,86) a zbytek Fe3+ (I = 0.08) a Fe2+ (I = 0.06). Přítomnost 7 % tetragonálního ZrO2 zjištěná pomocí XDR naznačuje, že ve vzorku jsou přítomny ionty železa schopné stabilizovat tetragonální formu ZrO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160299

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.