Počet záznamů: 1  

LFA-1-mediated leukocyte adhesion regulated by interaction of CD43 with LFA-1 and CD147

 1. 1.
  0307370 - UMG-J 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Khunkaewla, P. - Schiller, H.B. - Paster, W. - Leksa, V. - Čermák, Lukáš - Anděra, Ladislav - Hořejší, Václav - Stockinger, H.
  LFA-1-mediated leukocyte adhesion regulated by interaction of CD43 with LFA-1 and CD147.
  [LFA-1-zprostředkovaná adheze leukocytů je regulována interakcemi CD43 s LFA-1 a CD147.]
  Molecular Immunology. Roč. 45, č. 6 (2008), s. 1703-1711. ISSN 0161-5890
  Grant CEP: GA MŠk 1M0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: leukocyte adhesion and aggregation * monoclonal antibodies * receptor signaling
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.555, rok: 2008

  Activity of LFA-1 (CD11a/CD18) must be tightly controlled at onset of cellular immunity. Sialoglycoprotein CD43 can affect LFA-1-mediated cell adhesion in anti- or pro-adhesive manner. Using Y2H screen and coimmunoprecipitation we identified and characterized physical and functional association of CD43 with 2 novel partners, LFA-1 and CD147. Monoclonal antibodies to both CD43 and CD147 induced homotypic cell aggregation and adhesion of Jurkat T cells and U937 myeloid cells as well as dynamic co-capping of LFA-1 together with CD43 and CD147 to cell contact zones. Cotransfection of CD43 interfered with CD147-induced cell adhesion and aggregation, and siRNA-mediated knock down of CD43 in human T cells led to enhanced LFA-1 activation induced via CD147 and T cell antigen receptor. Triggering CD43 and underlying signaling pathways thus seems to enhance LFA-1 adhesiveness. CD43 also negatively regulates LFA-1 induction via other receptors by dynamic interaction with either LFA-1 or CD147.

  Aktivita LFA-1 (CD11a/CD18) musí být při nástupu buněčné imunity důsledně kontrolována. Sialoglykoprotein CD43 může pozitivně či negativně ovlivnit LFA-1-zprostředkovanou buněčnou adhezi. Pomocí Y2H vyhledávání a koimunoprecipitace jsme identifikovali a charakterizovali fyzikální a funkční interakci CD43 se 2 novými partnery, LFA-1 a CD147. Monoklonální protilátky proti CD43 a CD147 indukovaly homotypickou agregaci a adhezi Jurkat T a U937 myeloidních buněk i dynamickou kolokalizaci LFA-1 spolu s CD43 a CD147 na kontaktních zónách buněk. Kotransfekce CD43 interferovala s CD147-indukovanou buněčnou adhezí a agregace a siRNA-zprostředkované potlačení exprese CD43 v lidských T buňkách vedlo ke zvýšené aktivaci LFA-1 indukované přes CD147 a T buněčný receptor. Aktivace CD43 a s ním spojených signálních drah tedy zřejmě zlepšuje adhezivní vlastnosti LFA-1. CD43 ale také negativně reguluje indukci LFA-1 skrze jiné receptory a to dynamickou interakcí s LFA-1 či s CD147.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160160