Počet záznamů: 1  

Impact of abundance weighting on the response of seed traits to climate and land use

 1. 1.
  0307312 - BÚ 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pakeman, R. J. - Garnier, E. - Lavorel, S. - Ansquer, P. - Castro, H. - Cruz, P. - Doležal, Jiří - Eriksson, O. - Freitas, H. - Golodets, C. - Kigel, J. - Kleyer, M. - Lepš, Jan - Meier, T. - Papanastasis, V. P. - Quested, H. - Quétier, F. - Rusch, G. - Sternberg, M. - Theau, J.-P. - Thébault, A. - Vile, D.
  Impact of abundance weighting on the response of seed traits to climate and land use.
  [Vliv početnostního vážení na odpověd vlastností semen na změny klimatu a způsobu hospodaření.]
  Journal of Ecology. Roč. 96, č. 2 (2008), s. 355-366. ISSN 0022-0477. E-ISSN 1365-2745
  Grant ostatní: EU(XE) EVK2–CT-2001-00123; EU(XE) ENV4-CT95-0002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: seed mass * dispersal vector * abundance weighting
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 4.262, rok: 2008

  Many studies have identified relationships between plant reproductive behaviour and environmental conditions. However, they have all been based on cross-species analysis and take no account of the relative abundance of species with vegetation. Using two reproductive traits – seed mass and dispersal vector – as examples, a range of previously identified relationships were tested using both unweighted and weighted-by-abundance data collected from land-use transitions at 12 sites across Europe.

  Vztahům mezi reprodukčními vlastnostmi rostlin a faktory prostředí byla v minulosti věnována velká pozornost. Většina analýz byla ovšem založena na mezidruhovém srovnaní a nebrala v potaz relativní zastoupeni druhů ve vegetaci. V této práci se zabývamé testovaním mnoha znamých vztahů pro váhu semen a vektory jejich šíření s použitím "nevážených" a "abundancí vážených" dat sbíraných ve 12 zemích Evropy pro různě obhospodařovaná luční společenstva.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160118

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.