Počet záznamů: 1  

Stability of Arsenic Species in Soils Contaminated Naturally and in an Anthropogenic Manner

 1. 1.
  0307238 - GLÚ 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Doušová, B. - Martaus, A. - Filippi, Michal - Koloušek, D.
  Stability of Arsenic Species in Soils Contaminated Naturally and in an Anthropogenic Manner.
  [Stabilita arsenových fází v půdách kontaminovaných přírodně a antropogenním způsobem.]
  Water, Air, and Soil Pollution. Roč. 187, 1-4 (2008), s. 233-241. ISSN 0049-6979. E-ISSN 1573-2932
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: arsenic forms * mobility * HFO
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.398, rok: 2008

  Stability and transport of As species in soils were investigated in three contaminated Central European regions in the Czech Republic. Total As content varied from 60 to <18,000 ppm. Sequential extraction procedure (SEP) enabled to distinguish five main fractions of As in soils based on different chemical and binding properties. Non-specifically and weakly sorbed As, as well as As remained in solid rests of samples did not exceed 10% of total As; specifically bounded As varied from 5 to 15%. The substantial portion of As was bound to hydrated Fe oxides (HFO) in amorphous and poorly-crystalline forms (10–30% of the total As) and/or to a well-crystallized forms of the same phases (50–80%). As sorption on HFO surface, particularly on well-crystallized phases represented the most significant and stable As bond in soils. Model leaching experiments illustrated the increased mobility of As species at pH = 7.0 in the soil–groundwater–surface water systems.

  Byla studována stabilita a transport forem arsenu (As) v půdách ve třech kontaminovaných oblastech v České republice. Celkové obsahy As se pohybovaly od 60 do <18,000 ppm. Pomocí sekvenčních extrakcí (SE) bylo na základě odlišných vazeb a chemických vlastností As odlišeno pět frakcí použitelného As ve studovaných půdách. Obsah nespecificky a slabě vázaného As a As zůstávajícího v pevném zbytku vzorku nepřekročil 10 % totálního obsahu As. Obsah specificky vázaného As se pohyboval v rozmezí 5 až 15 %. Nejvýznamnější podíl As je vázán na frakci hydratovaných Fe oxidů (HFO) ať už amorfních či slabě krystalických (10 – 30 %) a/nebo na dobře krystalických formách (50 – 80 %). As sorpce na HFO površích, zvláště na těch dobře krystalických je nejdůležitější a zároveň značně stabilní vazbou As ve studovaných půdách. Modelové loužící experimenty v systému půda-podzemní voda povrchová voda dokumentují vzrůst mobility As při pH = 7.0.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160058

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.