Počet záznamů: 1  

Sezónní a meziroční změny skladby potravy kalouse ušatého (Asio otus) na jižní Moravě

 1. 1.
  0307053 - ÚBO 2008 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Bencová, Věra - Kašpar, T. - Bryja, Josef
  Sezónní a meziroční změny skladby potravy kalouse ušatého (Asio otus) na jižní Moravě.
  [Seasonal and interannual changes in diet composition of the Long-eared Owl (Asio otus) in Southern Moravia.]
  Tichodroma. Roč. 18, - (2006), s. 65-71. ISSN 1337-026X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: owl pellets * temporal variation * food habits
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  V práci jsme analyzovali složení potravy kalouse ušatého na základě pravidelně sbíraných vzorků vývržků v Brně během téměř tří kompletních let (2001-2004). Celkem bylo identifikováno 2806 vzorků kořisti. Dominantní složkou kořisti byli hlodavci (95,5%), dále se v potravě vyskytovali ptáci (3,7%), hmyzožravci (0,6%) a netopýři (0,1%). Nejpočetnějším druhem byl hraboš polní (65,7%), nicméně jeho zastoupení silně kolísalo (86,2% v roce 2001 vs. 26,0% v roce 2004). Kromě této víceroční variability jsme pozorovali i signifikantní změny v průběhu jednoho roku, neboť relativní zastoupení myšic rodu Apodemus, celková diverzita kořisti a šířka potravní niky konzistentně narůstaly of jara do zimy. Pravidelné nálezy druhu Apodemus agrarius, který dosahuje na sledované lokalitě nejjižnějšího výskytu v České republice, jsou velmi důležité z faunistického hlediska.

  We analyzed the material of Long-eared Owl (Asio otus) pellets collected in regular monthly intervals at the Central cemetery in the periphery part of the Brno town (southern Moravia, Czech Republic) during almost three complete years (2001--2004). Altogether, 2806 prey items were identified. The predominant prey components were rodents (95.5% of the total prey), birds (3.7%), insectivores (0.6%), and bats (0.1%). The most abundant species was the Common Vole (65.7%); however, its proportion in the diet was very variable (86.2% in 2001 vs. 26.0% in 2004). We also observed conspicuous seasonal changes in the diet composition -- relative proportion of the Apodemus mice, total diversity and the width of the trophic niche were consistently increasing from spring to winter. Regular records of Apodemus agrarius achieving at the studied locality its southern distribution range in the Czech Republic are very important from the faunistic point of view.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159914

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.