Počet záznamů: 1  

Advanced glycation end-product pentosidine accumulates in various tissues of rats with high fructose intake

 1. 1.
  0306963 - FGÚ 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikulíková, Kateřina - Eckhardt, Adam - Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef - Mikšík, Ivan
  Advanced glycation end-product pentosidine accumulates in various tissues of rats with high fructose intake.
  [Pentosidin, produkt pokročilé glykace, hromadící se v různých tkáních potkanů s vysokou hladinou fruktózy.]
  Physiological Research. Roč. 57, č. 1 (2008), s. 89-94. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA203/05/2539; GA ČR(CZ) GA305/08/0108
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: collagen * pentosidine * ages
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.653, rok: 2008

  The slowly metabolized proteins of the extracellular matrix, typically collagen and elastin, accumulate reactive metabolites through uncontrolled non-enzymatic reactions such as glycation or the products arising from the reaction of unsaturated long chain fatty acid metabolites (possessing aldehydic groups). A typical example of these non-enzymatic changes is the formation of advanced glycation end-products (AGEs), resulting from the reaction of carbohydrates with the free amino group of proteins. Chronic (three-week) hyperglycemia (resulting from fructose loading) caused a significant increase in pentosidine concentration mainly in the aorta and skin of the three rat strains

  Pomalu metabolizující proteiny, např. kolagen a elastin akumulují reaktivní metabolity, vznikající ne-enzymatickými reakcemi např. glykací. Typickým příkladem těchto neenzymatických změn je tvorba pokročilých glykačních produktů (AGEs), vznikajících reakcí cukrů s volnou amino skupinou proteinů. Chronická hyperglykémie zapříčinila výrazné zvýšení koncentrace pentosidinu zejména v aortě a kůži tří kmenů potkanů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159843

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.