Počet záznamů: 1  

Wnt-expressing rat embryonic fibroblasts suppress Apo2L/TRAIL-induced apoptosis of human leukemia cells

 1. 1.
  0306874 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Doubravská, Lenka - Šímová, Šárka - Čermák, Lukáš - Valenta, Tomáš - Kořínek, Vladimír - Anděra, Ladislav
  Wnt-expressing rat embryonic fibroblasts suppress Apo2L/TRAIL-induced apoptosis of human leukemia cells.
  [Wnt produkující krysí embryonální fibroblasty potlačují Apo2L/TRAIL indukovanou apoptózu lidských leukemických buněk.]
  Apoptosis. Roč. 13, č. 4 (2008), s. 573-587. ISSN 1360-8185. E-ISSN 1573-675X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: Wnt * Apo2L/TRAIL * pre-B lymphocyte
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.971, rok: 2008

  The Wnt signaling enhances proliferation and maintenance of hematopoietic cells. In contrary, the cytotoxic ligand Apo2L/TRAIL induces apoptosis of transformed cells. We observed that pre-cultivation of pre-B leukemia cell lines (KM3, REH) on Wnt1- or Wnt3a-expressing Rat2 fibroblasts efficiently suppressed their Apo2L/TRAIL -induced apoptosis. This suppression occurs at the early stages of the Apo2L/TRAIL apoptotic signaling and is only partially dependent on the Wnt pathway alone. Anti-apoptotic Rat2Wnt1 signaling was significantly hampered by the inhibition of MEK1/MEK2 or NFkB pathways in pre-B acceptor cells. Our results implicate the existence of an additional signaling pathway in Wnt1-transfected fibroblasts that in conjunction with the Wnt-triggered cascade of cellular events suppresses Apo2L/TRAIL-induced apoptosis of pre-B cells. Such composed antiapoptotic signaling could contribute to pre-B leukemias survival.

  Signální dráha proteinu Wnt ovlivňuje proliferaci a udržování hemapoetických buněk, kdežto cytotoxický ligand Apo2L/TRAIL navozuje apoptózu různých transformovaných buněk. Kokultivací lidských pre-B leukemických buněčných linií KM3 nebo REH spolu s krysími embryonálními fibroblasty, jež produkují proteiny Wnt1 nebo Wnt3a, byla úspěšně potlačena Apo2L/TRAIL způsobená apoptóza leukemických buněk. Tato suprese se děje na úrovni ranných stadií Apo2L/TRAIL indukované apoptotické kaskády, přičemž samotné spuštění signalizace proteinu Wnt v lidských leukemických buňkách nevede k dostatečné ochraně proti apoptóze. Inhibice MEK1/MEK2 nebo NFkB signální dráhy v pre-B liniích KM3 a REH zrušila antiapoptotický efekt Wnt produkujích fibroblastů. Tyto výsledky naznačují, že parakrinní signály spojené s dráhou proteinu Wnt mohou být důležité pro přežívání pre-B leukemických buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159779

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.