Počet záznamů: 1  

Role of negatively charged amino acids in beta4 F-loop in activation and desensitization of alfa3beta4 rat neuronal nicotinic receptors

 1. 1.
  0306860 - FGÚ 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lindovský, Jiří - Kaniaková, Martina - Svobodová, Lucie - Vyskočil, František - Krůšek, Jan
  Role of negatively charged amino acids in beta4 F-loop in activation and desensitization of alfa3beta4 rat neuronal nicotinic receptors.
  [Role negativně nabitých aminokyselin v F-kličce beta4 podjednotky při aktivaci a desenzitizaci alfa3beta4 potkaního neuronálního nikotinického receptoru.]
  Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. Roč. 1778, č. 4 (2008), s. 864-871. ISSN 0005-2736. E-ISSN 1879-2642
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110501; GA AV ČR(CZ) IAA5011411; GA MŠMT(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: F-loop * alpha3 beta4 * epibatidine
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.180, rok: 2008

  Mutation of aspartates in positions 191 and 192 of the F-loop of beta4 subunit to their uncharged analogs asparagines led to a receptor with lowered rate of desensitization and accelerated resensitization of responses to agonists as measured by whole-cell patch-clamp technique. Sensitivity of the mutated receptors to ligands is shifted towards higher concentrations, which is substantially more pronounced in case of agonists than in competitive antagonist. Some agonists did not activate the mutated variant of the receptor at all but their ability to bind was preserved and such ligands acted as competitive antagonists of the mutated receptors. Concluding: aspartates in the loop F do not directly take part in ligand binding but they are essential for proper receptor gating

  Mutační změna aspartátů v pozici 191 a 192 nacházejících se v F-kličce beta4 podjednotky na nenabité asparaginy vedla k receptoru se sníženou rychlostí desenzitizace a zrychlenou resenzitizací odpovědí na aplikaci agonisty měřených metodou patch-clamp v režimu whole-cell. Závislost citlivosti mutovaných receptorů k ligandům byla posunuta k vyšším koncentracím oproti wild-typu a to podstatně více u agonistů než u kompetitivního antagonisty. Někteří agonisté neaktivovali mutovanou variantu receptoru vůbec, ačkoliv schopnost vazby byla zachována, a tyto látky se chovaly jako kompetitivní antagonisté mutovaných receptorů. Souhrnem: aspartáty v kličce F se nepodílí přímo na vazbě ligandů, jsou však nezbytné pro správné vrátkování (gating) receptoru
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159766

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.