Počet záznamů: 1  

Rheological study on polypropylene/cycloolefin copolymer blends

 1. 1.
  0306815 - ÚMCH 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Fambri, L. - Kolařík, Jan - Pasqualini, E. - Penati, A. - Pegoretti, A.
  Rheological study on polypropylene/cycloolefin copolymer blends.
  [Reologická studie směsí polypropylen/cyklo-olefin kopolymer.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 263, - (2008), s. 114-120. ISSN 1022-1360
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: activation energy * blending * rheology
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Polypropylene, cycloolefin kopolymer (COC) and their blends were characterized by means of melt flow analysis and capillary rheometry at temperatures between 190 and 230°C in order to shed more light on COC fiber formation obtained in injection molding process. Melt viscosity and its activation energy as functions of blend composition show negative deviation from the expected additivity (Negative Deviating Blends).

  Polypropylen, cyklo-olefin kopolymer (COC) a jejich směsi byly charakterizovány pomocí analýzy toku taveniny a kapilární reometrie v teplotní oblasti 190 – 230 °C za účelem objasnění tvorby vláken COC v průběhu injekčního vstřikování. Viskozita taveniny a odpovídající aktivační energie vykazují zápornou odchylku od předpokládané aditivity (směsi se zápornou odchylkou).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159736

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.