Počet záznamů: 1  

Effect of uric acid on oxidative damage

 1. 1. 0306772 - BFU-R 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Buňková, Radka - Papežíková, Ivana - Podborská, Martina - Lojek, Antonín
  Effect of uric acid on oxidative damage.
  [Vliv kyseliny močové na oxidativní poškození.]
  Chemické listy. Roč. 101, č. 14 (2007), s170-s171. E-ISSN 1213-7103.
  [Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference /12./. Praha, 11.06.2007-13.06.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP204/07/P539
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: uric acid * lipid peroxidation * HPLC
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  The publication is concerned with effect of uric acid on oxidative damage. The aim of this study was to determinate the antioxidant capacity of uric acid with use Fenton reaction and to evaluate the effect of uric acid on liid peroxidation induced by Fenton reaction in bovine aortic endothelial cells (BAECs).

  Publikace se týká efektu kyseliny močové na oxidativní poškození buněk. Cílem studie bylo stanovit antioxidační kapacitu kyseliny močové a vyhodnotit vliv kyseliny močové na lipidovou peroxidaci indukovanou Fentonovou reakcí v bovinních aortálních endoteliálních buňkách (BAEC).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159709