Počet záznamů: 1  

Regulation of mTORC1 signaling by Src kinase activity is Akt1-independent in RSV-transformed cells

 1. 1.
  0306690 - ÚMG 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vojtěchová, Martina - Turečková, Jolana - Kučerová, Dana - Šloncová, Eva - Vachtenheim, J. - Tuháčková, Zdena
  Regulation of mTORC1 signaling by Src kinase activity is Akt1-independent in RSV-transformed cells.
  [Aktivita Src kinázy regulující signální dráhu mTORC1 v buňkách transformovaných virem Rousova sarkomu nezávisí na Akt.]
  Neoplasia. Roč. 10, č. 2 (2008), s. 99-107. ISSN 1522-8002
  Grant CEP: GA ČR GA301/04/0550
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: Akt/PKB * mTORC1 signaling pathway * Src
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.191, rok: 2008

  A critical role of Src activity in the deregulation of mTOR signaling pathway in RSV transformed hamster fibroblasts was shown using cells treated with Src specific inhibitor SU6656, and cells expressing either the active Src or the dominant negative Src kinase dead mutant. Disruption of Src activity results in substantial reduction of the phosphorylation and activity of Akt/PKB, phosphorylation of tuberin (TSC2), mammalian target of rapamycin (mTOR), S6K1, ribosomal protein S6 and eukaryotic initiation factor 4E binding protein 4E BP1. Ectopic, active Akt expressed in Src deficient cells significantly enhanced phosphorylation of TSC2 in these cells, but failed to activate the components of the mTOR pathway that are downstream of TSC2. This indicates that Src kinase activity is essential for the activity of mTOR dependent signaling pathway and suggest that in cells expressing a highly active Src protein, mTOR targets may be controlled by Src independently of Akt/TSC2 cascade.

  Aktivita proteinu Src hraje klíčovou roli při regulaci signální dráhy závislé na mTORu. Nasvědčuje tomu jak farmakologická inhibice Src specifickým inhibitorem SU-6656 v buňkách exprimujících aktivní Src, tak genetická inhibice Src v buněčných linií, ve kterých aktivita Src byla potlačena mutacemi v jeho kinázové doméně. Inhibice aktivity Src způsobuje snížení fosforylace a aktivity Akt/PKB, tuberinu (TSC2), mTORu a jeho cílových proteinů proteinkinázy S6K, ribosomálního proteinu S6 a translačního represoru 4E-BP1. Přestože exprese aktivního ektopického proteinu Akt1 v buňkách se sníženou aktivitou Src kinázy významně zvyšuje fosforylaci proteinu TSC2, k aktivaci následujících složek signální dráhy mTORu nedochází. To znamená, že pro signalizaci prostřednictvím signální dráhy mTORu je kinázová aktivita Src nezbytná a že zvýšená aktivita proteinu Src může regulovat cílové proteiny mTORu nezávisle na kaskádě Akt/TSC2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159651

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.