Počet záznamů: 1  

Properties of magnetosheath mirror modes observed by Cluster and their response to changes in plasma parameters

 1. 1.
  0306672 - ÚFA 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Souček, Jan - Lucek, E. - Dandouras, I.
  Properties of magnetosheath mirror modes observed by Cluster and their response to changes in plasma parameters.
  [Vlastnosti zrcadlových vln v přechodové oblasti pozorovaných družicemi Cluster a jejich reakce na změny parametrů plazmatu.]
  Journal of Geophysical Research. Roč. 113, A4 (2008), A04203/1-A04203/14. ISSN 0148-0227
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: mirror instability * magnetosheath * multipoint measurements * kinetic waves and instabilities * magnetosheath * non-linear waves
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 3.147, rok: 2008

  Mirror modes are large amplitude non-propagating compressive structures frequently observed in the magnetosheath. They appear in the form of profound magnetic decreases (dips) or magnetic enhancements (peaks), accompanied by an anticorrelated signature in plasma density. In this study we present an analysis of the properties of mirror modes in the magnetosheath of the Earth based on a database of Cluster observations and also a detailed case study of one magnetosheath traversal. It is shown that the character of mirror structures is related to the local degree of instability of the plasma with respect to the mirror instability threshold: peaks are typically observed in an unstable plasma, while mirror structures observed deep within the stable region appear almost exclusively as dips. An abrupt transition of mirror structures from peaks to dips at a distance of 2 Earth radii from the magnetopause was identified and we interpret this effect as a consequence of plasma expansion in this region.

  Zrcadlové vlny jsou kompresivní struktury o velké amplitudě, pozrované často v plazmatu přechodové oblasti mezi zemskou rázovou vlnou a magnetopauzou. Vyskytují se buď ve formě magnetických "děr" nebo magnetických "hrbů" doprovázených antikorelovanou signaturou v hustotě plazmatu. V tomto článku studujeme charakter zrcadlových vln na základě statistické databáze měření z družic Cluster a detailní studie jednoho konkrétního příkladu. Ukazujeme, že tvar zrcadlových vln je svázán s lokální úrovní netsability plazmatu: magentické hrby jsou obvykle pozorovány v nestabilním plazmatu, zatímco v obastech, kde je plazma stabilí vůcči zrcadlové nestabilitě, jsou pozorovány téměř výhradně magnetické díry. Náhlá změna charakteru zrcadlových vln byla pozorována ve vzdálenosti dvou zemských poloměrů od magnetopausy a tento efekt je interpretován jako důsledek expanze plasmatu v této oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159635

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.