Počet záznamů: 1  

Numerical Simulation of The Separated Two-Phase Flow of Boiling Water in a Coil-Shaped Duct

 1. 1.
  0306596 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novák, Aleš - Hrubý, Jan
  Numerical Simulation of The Separated Two-Phase Flow of Boiling Water in a Coil-Shaped Duct.
  [Numerická simulace separovaného dvoufázového proudění vařící se vody v kanálu o tvaru cívky.]
  Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2008 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 77-80. ISBN 978-80-87012-09-3.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha (CZ), 20.02.2008-22.02.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: boiling * two-phase flow * heat transfer
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  This work deals with a quasi-1D mathematical model of flow of a boiling liquid-vapor mixture in a coil-shaped duct heated from the outer side of the coil. The liquid and gas phases are allowed to flow at different velocities (stratified flow regime). The model simulates a modification of the laboratory steam generator built in Institute of Thermomechanics AS CR. The liquid is centrifuged to the heated wall thus enhancing the heat transfer. The model also includes heat conduction in the metal body of the steam generator.

  V této práci je zpracován kvazi-1D matematický model proudění vroucí směsi kapaliny a páry v kanálu o tvaru šroubovice. Kapalná a plynná fáze proudí různými rychlostmi (režim stratifikovaného proudění). Model simuluje modifikaci laboratorního generátoru páry, navrženého v Ústavu termomechaniky AV ČR. Kapalina je odstředivou silou přitlačována k vyhřívané stěně, čímž je zvýšen přestup energie. Model také zahrnuje vedení tepla v kovovém tělese generátoru páry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159576

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.