Počet záznamů: 1  

Impinging Jet Heat Transfer Experiments – Quantitative Evaluation Using Thermochromic Liquid Crystals

 1. 1.
  0306594 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav - Randa, Zdeněk
  Impinging Jet Heat Transfer Experiments – Quantitative Evaluation Using Thermochromic Liquid Crystals.
  [Experimenty s přestupem tepla v impaktním proudu – kvantitativní vyhodnocení využitím termochromních kapalných krystalů.]
  Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2008 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 117-120. ISBN 978-80-87012-09-3.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha (CZ), 20.02.2008-22.02.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: impaktní proudění * kapalné krystaly * sdílení tepla
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The authors introduced a new approach to the studies of heat transfer by impinging jets. The boundary condition kept constant is the temperature inside the cooled (or heated) body at locations sufficiently far from the impingement. The experiments involved the processing of the information based on the calibration of the liquid crystals. For comparison, essentially the same impinging jet configuration was investigated using the earlier method of constant heat flux.

  Autoři přišli s novým přístupem ke studiu přestupu tepla v impaktním proudění. Proud vzduchu dopadá na objekt jímž protéká kapalina z termostatu s průběžně měněnou teplotou. Okrajová podmínka je tak teplota v objektu v místech dostatečně vzdálených od impaktní oblasti. Experimenty zahrnují kompletní zpracování získané barevné informace využitím předem provedené kalibrace. Pro porovnání, v podstatě tatáž konfigurace impaktního proudění byla pak také vyšetřována využitím dříve známé metody s konstantním tepelným tokem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159574

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.