Počet záznamů: 1  

Large area deposition of Pb(Zr,Ti)O.sub.3./sub. thin films for piezoelectric MEMS

 1. 1.
  0306540 - FZÚ 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchaneck, G. - Vidyarthi, V.S. - Reibold, M. - Deyneka, Alexander - Jastrabík, Lubomír - Gerlach, G. - Hartung, J.
  Large area deposition of Pb(Zr,Ti)O3 thin films for piezoelectric MEMS.
  [Velkoplošná depozice tenkých vrstev Pb(Zr,Ti)O3 pro piezoelektrické MEMS.]
  Journal of Electroceramics. Roč. 20, - (2008), s. 17-20. ISSN 1385-3449. E-ISSN 1573-8663
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: ferroelectric thin films * PZT * high resolution transmission electron microscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.990, rok: 2008

  Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) thin films deposited on insulating ZrO2 buffered silicon wafer are intended to be employed for in-plane polarized piezoelectric MEMS devices. Multi-target reactive sputtering system for large area deposition of in-situ crystallized PZT thin films and the ZrO2 buffer layer has been employed.

  Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) tenké vrstvy byly deponovány na křemíkové substráty s vyrovnávací vrstvou ZrO2. Deponované struktury jsou určeny pro piezoelektrické MEMS systémy s polarizací v rovině vrstvy. Bylo použito multi-targetové depoziční zařízení pro reaktivní naprašování krystalických vrstev PZT a vyrovnávacích tenkých vrstev ZrO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159533

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.