Počet záznamů: 1  

Poly(L-lysine)-modified iron oxide nanoparticles for stem cell labeling

 1. 1.
  0306524 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Babič, Michal - Horák, Daniel - Trchová, Miroslava - Jendelová, Pavla - Růžičková, Kateřina - Lesný, Petr - Herynek, V. - Hájek, M. - Syková, Eva
  Poly(L-lysine)-modified iron oxide nanoparticles for stem cell labeling.
  [Nanočástice oxidu železa modifikované poly(L-lysinem) pro značení kmenových buněk.]
  Bioconjugate Chemistry. Roč. 19, č. 3 (2008), s. 740-750. ISSN 1043-1802. E-ISSN 1520-4812
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200200651; GA AV ČR KAN201110651; GA ČR GA203/05/2256; GA ČR(CZ) GA309/06/1594; GA MŠMT 1M0538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: iron oxide * magnetic * nanoparticles
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.584, rok: 2008

  New surface-modified iron oxide nanoparticles were developed by precipitation of Fe(II) and Fe(III) salts with ammonium hydroxide and the oxidation of the resulting magnetite with sodium hypochlorite, followed by the addition of poly(L-lysine) (PLL) solution. PLL of several molecular weights ranging from 146 (L-lysine) to 579,000, was tested as a coating to boost the intracellular uptake of the nanoparticles. The relaxivity of rMSCs labeled with PLL-modified iron oxide and the amount of iron in the cells were determined. PLL-modified iron oxide-labeled rMSCs were imaged in vitro and in vivo after intracerebral grafting into the contralateral hemisphere of adult rat brain.

  Nové povrchově modifikované nanočástice oxidu železa byly připraveny srážením Fe(II) a Fe(III) solí hydroxidem amonným a oxidací výsledného magnetitu chlornanem sodným; následoval přídavek roztoku poly(L-lysinu) (PLL). Jako povlak podporující adsorbci nanočástic do buněk byl testován PLL o různé molární hmotnosti od 146 (L-lysin) do 579,000. Byla stanovena relaxivita kmenových buněk značených oxidem železa modifikovaným PLL a množství železa v buňkách. Potkaní kmenové buňky označené oxidem železa modifikovaným PLL byly zobrazeny in vitro a in vivo po intracerebrální transplantaci do kontralaterální hemisféry mozku potkana.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159523

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.