Počet záznamů: 1  

Bis(tetraethylammonium) hydrogensulfate dihydrogenphosphate at 292 and 150 K

 1. 1.
  0306302 - FZÚ 2008 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Fábry, Jan - Krupková, Radmila - Císařová, I. - Jurek, Karel
  Bis(tetraethylammonium) hydrogensulfate dihydrogenphosphate at 292 and 150 K.
  [Hydrogensíran dihydrogenfosforečnan bis(tetraethylammonný) při 292 a 150 K.]
  Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications. Roč. 59, - (2003), o120-o123. ISSN 0108-2701
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1010017
  Grant ostatní: Univerzita Karlova(CZ) 196/95/B-CH; GAČR(CZ) GA203/02/0436
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: superprotonic conductor * neutron-diffraction * compound * phase
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.828, rok: 2003

  The structure contains two symmetry-independent cations in nearly the same conformation, as well as two symmetry-independent anions, the central atoms of which are equally occupied by P and S. The anions are inteconnected by short O...O hydrogen bonds into one-dimensional chains. The room and low-temperature structures are virtually the same with exception of the H atoms that participate in the symmetry-restricted O...O H-bonds.

  Struktura obsahuje dva symetricky nezávislé kationty v téměř totožné konformaci a dále dva symetricky nezávislé anionty, v jejichž středech se statisticky zastupují P a S. Anionty jsou pospojovány krátkými O...O vodíkovými můstky do jednorozměrných řetězců. Struktury za nepokojové a nízké teploty jsou téměř totožné s výjimkou poloh vodíků, které se účastní na symetrické O...O vodíkové vazbě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159369

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.