Počet záznamů: 1  

Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka

 1. 1.
  0306287 - MÚA 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Petr, Stanislav
  Neznámé rukopisné bohemikum v knihovně Litevské akademie věd ve Vilně.
  [An Unknown Bohemian manuscript in the Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius.]
  Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Vol. 2 sv. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i, 2007 - (Mikulec, J.; Polívka, M.), s. 163-170. ISBN 978-80-7286-117-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: codicology * Bohemica * Vilnius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Mezi 12 středověkými rukopisy ve fondu F 22 Litevské akademie věd se nachází dosud neznámé rukopisné bohemikum, uložené pod sign. F 22-91, jehož rozboru a zhodnocení je příspěvek věnován. Jedná se o papírový kodex o 188 foliích velikosti 29,5x21 cm. Obsahem rukopisu je 12 textů převážně kanonicko-právních (traktáty a mnemotechnické pomůcky pro snadnou orientaci v kanonicko-právních textech), dva teologické texty a soubor výroků antických filosofů. Na konci posledního z textů je připojen kolofon, z něhož se lze dočíst, že byl napsán v Praze roku 1367 blíže neznámým písařem Janem, klerikem míšeňské diecéze. Do již napsaného a svázaného kodexu byly krátce po roce 1370 zapsány opisy listiny vratislavského biskupa Přeslava z Pohořelce (1342-1376) a pět neúplných notářských instrumentů vyhotovených v roce 1370 veřejnými notáři Janem z Elbląngu, M. Vavřincem z Břehu a Pankrácem z Jelení Hory.

  Among 12 mediaeval manuscripts of the collection F 22 of the Lithuanian Academy of Sciences there is also one as yet unknown of Bohemian origin with the sign. F 22-91; the contribution is devoted to its evaluation and analysis. The examined manuscript is a codex on paper, composed of 188 folios of size 29,5x21 cm. It contains 12 texts of mainly canonical and legal character - tracts and mnemonic aids for easy orientation in the text of canonical laws, two texts of theological character, and sayings of ancient philosophers. In the end of the last text there is a colophon saying that the text had been written in Prague in 1367 by an unknown writer John, a clerk from diocese of Meissen. To the already bound codex were added after 1370 copies of a charter by Przezislaus of Pogarell (Pogorzela), 1342-1376 bishop of Breslau (Wrocław), and five incomplete notaries’ instruments made in 1370 by three public notaries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159357

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.