Počet záznamů: 1  

Low-Temperature and High-Temperature Approximations for Penetrable-Sphere fluids: Comparison with Monte Carlo Simulations and Integral Equation Theories

 1. 1.
  0305934 - ÚCHP 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Malijevský, Alexandr - Yuste, S.B. - Santos, A.
  Low-Temperature and High-Temperature Approximations for Penetrable-Sphere fluids: Comparison with Monte Carlo Simulations and Integral Equation Theories.
  [Nízkoteplotní a vysokoteplotní aproximace pro tekutiny prostupných koulí: porovnání se simulacemi Monte Carlo a toriemi integrálních rovnic.]
  Physical Review E. Roč. 76, č. 2 (2007), 021504-1-021504-13. ISSN 1539-3755
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: penetrable-sphere fluids * monte carlo simulation * integral equation theories
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.483, rok: 2007

  In this paper we construct two simple analytical theories for the structural properties of penetrable-sphere (PS) fluids: a low-temperature (LT) approximation, that can be seen as an extension to PSs of the well-known solution of the Percus-Yevick (PY) equation for hard spheres, and a high-temperature (HT) approximation based on the exact asymptotic behavior in the limit of infinite temperature. Monte Carlo simulations for a wide range of temperatures and densities are performed to assess the validity of both theories. It is found that, despite their simplicity, the HT and LT approximations exhibit a fair agreement with the simulation data within their respective domains of applicability, so that they complement each other. A comparison with numerical solutions of the PY and the hypernetted-chain approximations is also carried out.

  Byly formulovány dvě jednoduché analytické teorie pro popis strukturálních vlastností tekutin prostupných koulí (PK): nízkoteplotní (NT) aproximace, na niž lze pohlížet jako na rozšíření řešení Perkusovy-Yevickovy (PY) rovnice pro tuhé koule na PK, a vysokoteplotní aproximace (VT) založená na exaktním asymptotickém chování v limitu nekonečné teploty. Byly provedeny Monte Carlo simulace v širokém oboru teplot a hustot s cílem ověřit obě teorie. Přes svoji jednoduchost vykazují NT a VT aproximace vcelku dobrou shodu se simulovanými daty příslušně v oblastech jejich aplikovatelnosti, takže se vzájemně doplňují. Výsledky byly rovněž porovnány s numerickými řešeními PY a hypernetted-chain aproximace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159058

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.