Počet záznamů: 1  

Pohyb a duševní zdraví.

 1. 1.
  0305864 - PSÚ 2008 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Blahutková, M. - Řehulka, Evžen - Dvořáková, Š.
  Pohyb a duševní zdraví..
  [Movement and mental health.]
  Brno: Paido, 2005. 78 s. ISBN 80-7315-108-1
  Grant CEP: GA AV ČR IAA7025403
  Klíčová slova: quality of life * mental hygiene * health
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Publikace se zabývá akademickou analýzou na poli sportu a fyzické aktivity jako fenoménem lidské existence a prostředkem zdraví. Pozice pohybové aktivity ve vzdělávacím systému nahrnující obojí: vzdělávací program pro dospělé a možnost využití pohybové aktivity jako prostředku k dosažení zdraví. Druhá část publikace je věnována duševní hygieně, popisuje akademický přístup k negativním emocím, anxietě, stresu a krizovým situacím. Navíc popisuje techniky řešení těchto životních situací protřednictvím pohybovcé aktivity. Zabývá se rovněž úrovní aspirace, motivací ve vztahu k pohybové aktivitě a pedagogickému přístupu. Tato práce je teoretickým úvodem k připravované praktické části, která by měla představovat další publikaci

  The publication deals with the academic analysis of the field of sport and physical activity as the phenomena of human existence and the means of health. It delineates the position of movement activities within the educational system, including both the educational program for adults and the possibility of utilising movement activities as the means achieving health. The second part of the publication is dedicated to the field of mental hygiene, it processes the academic approaches to negative emotions, stress, anxiety and crisis
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159019

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.