Počet záznamů: 1  

Influence of crystalline elasticity on the stress distribution at the free surface of an austenitic stainless steel polycrystal. Comparison with experiments

 1. 1.
  0305756 - ÚFM 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Sauzay, M. - Man, Jiří
  Influence of crystalline elasticity on the stress distribution at the free surface of an austenitic stainless steel polycrystal. Comparison with experiments.
  [Vliv elasticity krystalu na napjatost v povrchových zrnech polykrystalické austenitické korozivzdorné oceli. Srovnání s experimentem.]
  Materials Science Forum. Roč. 567-568, - (2008), s. 149-152. ISSN 0255-5476.
  [MSMF /5./. Brno, 27.06.2007-29.06.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: crystalline elasticity * persistent slip markings (PSMs) * austenite * fatigue * FE computations
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  This numerical study focuses on the recent AFM observations of Man et al. showing well-oriented grains in fatigued 316L austenitic stainless steel, however presenting no persistent slip markings (PSMs). Scanning electron microscopy (SEM) permits us to build finite element (FE) meshes of the observed grain aggregates and to assign to the modelled grains the crystallographic orientations measured by electron backscattering diffraction (EBSD). Then, 3D FE computations using the crystalline elasticity allow the evaluation of mean grain stress tensors and resolved shear stresses. The results could explain qualitatively the anomalous behaviour of the studied well-oriented grains which is partly due to the particular orientations and shapes of the neighbour grains. This study highlights the influence of crystalline elasticity and neighbour grains in microplasticity and crack nucleation.

  Práce se zabývá počítačovým modelováním experimentálních pozorování Mana et al. pomocí AFM, která odhalila vhodně orientovaná zrna u únavově zatěžované austenitické korozivzdorné oceli 316L, u nichž však nebyly pozorovány žádné perzistentní skluzové stopy (PSS). Ke generování sítí pro modelování pomocí metody MKP byly využity snímky získané rastrovací elektronovou mikroskopií (REM). Krystalografická orientace modelovaných zrn byla zjištěna pomocí metody EBSD (electron backscattering diffraction). Ke stanovení tenzorů středního napětí a smykových napětí uvnitř zrn byla požita metoda MKP v třídimenzionální formě s uvážením elasticity krystalu. Výsledky MKP simulací kvalitativně vysvětlují anomální chování uvedených zrn, které bylo způsobeno zčásti v důsledku jejich specifické orientace a zčásti tvarem sousedících zrn. Studie poukázala na vliv elasticity krystalu a okolních zrn na mikroplasticitu a nukleaci trhlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158939

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.