Počet záznamů: 1  

Vztah mezi dětským temperamentem a dospělou osobností: předběžné výsledky 40leté studie.

 1. 1.
  0305665 - PSÚ 2008 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Blatný, Marek - Jelínek, Martin - Osecká, Terezie
  Vztah mezi dětským temperamentem a dospělou osobností: předběžné výsledky 40leté studie..
  [Relationship between early child temperament and adult personality: Preliminary results from forty years lasting study.]
  Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. 11 s. -, 2. ISBN N
  Grant CEP: GA ČR GA406/06/1408
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: Personality stability and change * early child temperament * adult personality
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Studie se zabývá možnostmi predikce osobnosti v dospělosti na základě dětského chování v kojeneckém a batolecím období. Soubor představuje 56 osob (22 mužů a 34 žen), které se zúčastnili longitudinálního výzkumu dětí které souhlasili s účastí v navazujícím výzkumu dospělých. Dětské chování bylo hodnoceno experimentátorem v průběhu vyšetření na 34 deskriptivních škálách. Pomocí faktorové analýzy na průměrných skórech vybraných škál pro věkové období od 9 do 30 měsíců jsme identifikovali tři dimenze dětského temperamentu: pozitivní afektivitu, negativní afektivitu a inhibici/disinhibici. Dětská pozitivní afektivita je spojena v dospělosti s extraverzí, emocionální stabilitou a disinhibicí. Dětská negativní afektivita je spojena jen s neuroticismem v dospělosti. Disinhibice predikuje extravrzi, svědomitost a generalizované self-efficacy. Zjištění podporují předpoklad, že vrozené kvality poskytují terén pro formaci sociálně kognitivních komponent osobnosti.

  The study deals with the prediction of adult personality from behaviors observed in the nursling and toddler stages. The sample consisted of 56 participants (22 men and 34 women aged from 38 to 42 years) who had taken part in the longitudinal research of children and agreed to participate in the follow-up study of adults. For description of child behavior the set of 34 rating scales was used during each testing session. Factor analysis with mean scores of rating scales for the age of 9 to 30 months yielded 3 factors: positive affectivity, negative affectivity, and disinhibition. Child positive affectivity is connected to adult extraversion, emotional stability, agreeableness, and even predicts life satisfaction. Child negative affectivity is linked just with adult neuroticism. Disinhition is predictor of extraversion, conscientiousness and generalized self-efficacy. The findings support assumption that innate qualities provide matrix for formation of social cognitive components of personality
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158883

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.