Počet záznamů: 1  

Vývoj struktury osobnosti od adolescence do stáří: předběžné výsledky

 1. 1.
  0305658 - PSÚ 2008 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Hřebíčková, Martina - Čermák, Ivo - Osecká, Lída
  Vývoj struktury osobnosti od adolescence do stáří: předběžné výsledky.
  [Development of personality structure from adolescence to old age: Preliminary findings.]
  Studia Psychologica. Roč. 42, č. 3 (2000), s. 163-166. ISSN 0039-3320
  Grant CEP: GA ČR GA406/99/1155
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: five-factor model of personality * NEO-FFI * developmental trends of Big Five
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.292, rok: 2000

  Souhrn: Při zkoumání vývoje osobnostních vlastností od adolescence do stáří byl použit NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO-FFI). Výzkumu se účastnilo 930 respondentů (414 mužů a 516 žen) ve věku 14-81 let. Výsledky ukazují souvislosti mezi dimenzemi pětifaktorového modelu (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) a rodem respondentů. Ženy ve srovnání s muži skórují výše ve všech pěti dimenzích osobnosti. Zjištěné rozdíly v míře osobnostních vlastností u skupin respondentů různého věku nasvědčují tomu, že osobnostní charakteristiky se v průběhu vývoje mění. Zjistili jsme, že mladší respondenti skórují výše v neuroticismu a extraverzi, kdežto starší skórují výše v přívětivosti a svědomitosti. Tato zjištění byla srovnána s výsledky relevantních zahraničních studií.

  The Czech version of the NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI) was used in the study of the development of personality structure form adolescence to old age. Participants consisted of 930 subjects (414 men, 516 women) aged 14-81 years. Results show that there is a relation between gender in the Big Five dimensions (Neuroticism, Extraversion, Openness to Experience, Agreeableness and Conscientiousness). Women tend to score higher than men in all five personality dimensions. Differences between the age groups suggest that personality dimensions change during development. It was found that younger people score higher on Neuroticism and Extraversion, whereas older people score higher on Agreeableness and Conscientiousness. These findings were discussed and compared with the results of related studies in other countries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158877

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.