Počet záznamů: 1  

The ichthyofauna of the shoreline zone in the longitudinal profile of the Danube River, Bulgaria

 1. 1.
  0305624 - ÚBO 2008 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
  Polačik, Matej - Trichkova, T. - Janáč, Michal - Vassilev, M. - Jurajda, Pavel
  The ichthyofauna of the shoreline zone in the longitudinal profile of the Danube River, Bulgaria.
  [Ichtyofauna příbřežní zóny v podélném profilu bulharského úseku Dunaje.]
  Acta Zoologica Bulgarica. Roč. 60, č. 1 (2008), s. 77-88. ISSN 0324-0770
  Grant CEP: GA MŠMT LC522
  Grant ostatní: National Science Fund(BG) B-1510/05
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Lower Danube * shoreline zone * fish community * distribution * abundance * endangered species
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2008/60-1-077-088.pdf

  The fish community of the shoreline zone of the Bulgarian section of the Danube River (r. km 376-840) was studied in different seasons of 2005-2006. Totally, 38 sites were sampled using two methods - beach seining and electrofishing. In total, 44 fish species belonging to 12 families were recorded. Of them, 39 species are indigenous to the ichthyofauna of the Danube basin. First records of Gasterosteus aculeatus and nonindigenous Gambusia holbrooki are reported from the main channel of the Bulgarian Danube. In October 2005, most frequently occurred Neogobius fluviatilis (91.18%), followed by Alburnus alburnus and N. kessleri (88.24% each). Regarding the beach seine samples, N. fluviatilis, followed by A. alburnus and N. melanostomus, reached the highest abundance. Regarding the electrofishing, most abundant was A. alburnus, followed by N. kessleri and Leuciscus idus. 19 of the species recorded are of high conservation concern in Bulgaria.

  V letech 2005 – 2006 bylo v různých obdobích studováno rybí společenstvo v příbřežní zóně bulharského úseku Dunaje. Pomocí elektrolovu a zátahové sitě jsme v podélném profilu daného úseku vzorkovali celkově 38 lokalit. Zdokumentovali jsme přítomnost 44 druhů ryb patřících do 12ti čeledí. Z nich je 39 druhů považováno za původní pro povodí Dunaje. Pro hlavní tok bulharského úseku Dunaje byly zdokumentovány první nálezy Gasterosteus aculeatus a Gambusia holbrooki. V říjnu 2005 se nejčastěji vyskytoval Neogobius fluviatilis, který také dosáhl nejvyšší abundance ve vzorcích ulovených zátahovou sítí. Naproti tomu při elektrolovu dosáhla nejvyšší abundance ouklej Alburnus alburnus. Z celkového počtu ulovených druhů je 19 z nich v Bulharsku významných z hlediska ochrany přírody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158856

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.