Počet záznamů: 1  

Kinetics of phase transformations in Mg2Ni-H system

 1. 1. 0305517 - UFM-A 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Čermák, Jiří - Král, Lubomír - David, Bohumil - Stloukal, Ivo
  Kinetics of phase transformations in Mg2Ni-H system.
  [Kinetika fázových transformací v systému Mg2Ni-H.]
  Solid State Phenomena. Roč. 138, - (2008), s. 71-90. ISSN 1012-0394
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/0010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: hydrogen storage * hydrogen diffusion * phase transformations
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  http://www.scientific.net/3-908451-49-3/71/

  Kinetics of hydrogen desorption from Mg2NiH4 was studied. Experimental material was prepared by two techniques – by melting and casting and by ball-milling and compacting into pellets. Experimental materials were hydrogen charged at elevated temperature and pressure. The pellets were charged in two different regimes resulting in structures with high fraction of twinned low-temperature phase LT2 and with low fraction of LT2. It was made an attempt to measure diffusion coefficients of hydrogen and its temperature dependence both in high-temperature (HT) and in low-temperature (LT) phases of Mg2NiH4. The measurement was carried out in temperature interval from 449 K to 576 K by the volumetric method. It was found that the LT2 slows-down the desorption rate considerably.

  Byla studována kinetika desorpce vodíku z Mg2NiH4. Experimentální materiál byl připraven dvěma způsoby - tavením a odlitím a kluvým mletím a zkompaktováním do tablet. Experimentální materiály byly nasyceny vodíkem za zvýšených teplot. Tablety byly syceny ve dvou režimech za vzniku struktury s vysokým podílem twin nízkoteplotní fáze LT2 a s nízkým podílem LT2. Bylo vyzkoušeno měření difpzních koeficientů vodíku a jejich teplotní závislost ve vysokoteplotní (HT) and nízkoteplotní (LT) fázi Mg2NiH4. Měření proběhla v teplotním intervalu 449 - 576 K volumetrickou metodou. Bylo zjištěno, že LT2 zpomaluje významně rychlost desoprce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158779