Počet záznamů: 1  

Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis

 1. 1.
  0305452 - GFU-E 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hasalová, P. - Schulmann, K. - Lexa, O. - Štípská, P. - Hrouda, F. - Ulrich, Stanislav - Haloda, J. - Týcová, P.
  Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis.
  [Původ migmatitů deformaci řízenou infiltrací taveniny v ortorule: nový model založený na kvantitativní mikrostrukturní analýze.]
  Journal of Metamorphic Geology. Roč. 26, č. 1 (2008), s. 29-53. ISSN 0263-4929
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) IAA3111401; GA ČR(CZ) GA205/04/2065
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: crystal size distribution * melt infiltration * melt topology * migmatites * quantitative textural analysis
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 3.340, rok: 2008

  A detailed field study reveals a gradual transition from high-grade solid-state banded orthogneiss via stromatic migmatite and schlieren migmatite to irregular, foliation-parallel bodies of nebulitic migmatite within the eastern part of the Gföhl Unit (Moldanubian domain, Bohemian Massif).

  Detailní terénní, strukturní a mikrostrukturní studie ukázala postupný přechod z vysokoteplotní páskované ortoruly přes stromatitický migmatit do nebulitického migmatitu ve východní části Gföhlské jednotky, Moldanubické domény Českého masívu. Mikrostrukturní a geochemická data ukazují na průchod externí taveniny přes aktivně deformovanou ortorulu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158738