Počet záznamů: 1  

Breeding of Little Ringed Plovers Charadrius dubius in farmland: do nests in fields suffer from predation?

 1. 1.
  0305256 - ÚBO 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Cepáková, E. - Šálek, M. - Cepák, J. - Albrecht, Tomáš
  Breeding of Little Ringed Plovers Charadrius dubius in farmland: do nests in fields suffer from predation?
  [Hnízdění kulíka říčního Charadrius dubius v zemědělské krajině: jsou hnízda v polích predována?]
  Bird Study. Roč. 54, č. 2 (2007), s. 284-288. ISSN 0006-3657
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Edge effect * Habitat fragmentation * Little Ringed Plover * Nest predation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.880, rok: 2007
  http://www.ingentaconnect.com/content/bto/bird/2007/00000054/00000002/art00019

  We compared nest survival of Little Ringed Plovers Charadrius dubius in two contrasting habitat types: fishpond margins and extensive field habitats. We tested the hypothesis that predation is lower in uniform field habitats than in fishponds. This hypothesis was confirmed. Whereas nests in fishpond margins suffered from predation (ca 50% nests preyed upon), no predation was detected in fields. This result indicates that fields represent an important habitat that may support local populations of Little Ringem Plowers in agricultural landscapes.

  Sledovali jsme přežívání hnízd kulíka obecného ve dvou kulíkem obsazovaných biotopech – obnažených březích rybníků a velkoplošných lánech zemědělské půdy. Testovali jsme hypotézu, že hnízdní predace bude nižší v homogenním biotopu nežli v disturbovaném a v zásadě lineárním okraji rybníků. Tato hypotéza byla potvrzena. Zatímco vice než polovina hnízd v rybničním biotope byla predována, žádné hnízdo nebylo predováno v polích. To naznačuje význam polí pro reprodukci a udržování populace kulíka říčního v zemědělské krajině.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158613