Počet záznamů: 1  

Analýza spolehlivosti staticky neurčitého ocelového rámupravděpodobnostní metodou SBRA

 1. 1.
  0210435 - UTAM-F 20023071 RIV SIGLE CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pustka, D. - Marek, Pavel
  Analýza spolehlivosti staticky neurčitého ocelového rámupravděpodobnostní metodou SBRA.
  [Reliability analysis of static indeterminate steel frame byprobabilistic method SBRA.]
  Sborník 3. Konference Spolehlivost konstrukcí - Cesty k uplatněnípravděpodobnostního posudku bezpečnosti, provozuschopnosti atrvanlivosti konstrukcí v normativních předpisech a v projekční praxi. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol s.r.o., Mariánské náměstí 5, 709 28OstravaMariánské Hory, 2002 - (Krejsa, M.; Lokaj, A.), s. 51-56. ISBN 80-0201-489-8.
  [Spolehlivost konstrukcí - Cesty k uplatnění pravděpodobnostníhoposudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcív normativních předpisech a v projekční praxi/3./. Ostrava (CZ), 10.04.2002]
  Grant CEP: GA ČR GA103/01/1410; GA ČR GA105/01/0783
  Klíčová slova: probabilistic method SBRA * Monte Carlo simulation * random variable quantities
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Předmětem příspěvku je studie pravděpodobnostního posudkuspolehlivosti ocelového r mu metodou SBRA. Přímá Monte Carlosimulační technika je použita jako nástroj k analýze interakcívstupních n hodně proměnných (včetně zatížení) vyjádřenýchneparametrickými ohraničenými histogramy.

  The subject of the paper is a study on probabilistic reliabilityassessment of a steel frame using Simulation-Based Reliabilitymethod SBRA. The direct Monte Carlo simulation technique is usedas a tool in order to analyse the interaction of input randomvariables (including loading) expressed by non-parametric boundedhistograms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0105989

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.