Počet záznamů: 1  

Digitalizace databáze pro modelové řešení povodňové situace v intravilánech obcí na Divoké Orlici

 1. 1.
  0196266 - UH-J 20023083 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brych, Karel - Dittrt, František - Eliáš, Václav
  Digitalizace databáze pro modelové řešení povodňové situace v intravilánech obcí na Divoké Orlici.
  [Database digitization for flood situation modelling of urban areas in the Divoká Orlice valley.]
  Sborník příspěvků z Workshopu 2000: Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: ČVUT: Fakulta stavební, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000, s. 95-99. ISBN 80-01-02318-4.
  [Workshop 2000: Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 22.11.2000]
  Grant CEP: GA ČR GA103/99/1470
  Klíčová slova: database digitization * flood situation modelling * urban areas
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Pro řešení nejrůznějších hydrologických úloh v povodí zejména pomocí některých matematických modelů v prostředí ArcView je nezbytné mít k dispozici digitální model terénu [1]. V současné době je pro část našeho území k dispozici státní mapové dílo ve tvaru digitálních topologicko vektorových dat ZABAGED/1 v měřítku 1:10000. Jedná se o zobrazení zahrnující i výškopis ve vektorové formě. Podle dostupných informací má být toto mapové dílo dokončeno v dohledné době pro celé území státu. Popsaným způsobem se vytváří náhradní digitální model terénu údolí Divoké Orlice v úseku postiženém povodní v březnu 2000 za účelem matematického modelování s použitím modelů HEC-RAS, HEC-HMS, případně WMS. Přesnost digitalizace je oproti datům ze ZABAGED snížená, přesto umožňuje v dostatečné míře předběžné analýzy povodňových situací.

  For solution of various hydrological problems in a river basin particularly by means of some mathematical models in the environment ArcView a digital terrain model (DTM) is prerequisite. At present a state map atlas ZABAGED/1 in the form of digital topologic vector data in the 1:10.000 scale is getting available. This system contains land-surface elevation data in a vector format. Following the obtained information the state map atlas is to be completed for the whole state territory in the near future. The described procedure creates a substitute for digital terrain model (DTM) of the river Divoká Orlice valley in the reach affected by the flood in March 2000 with the view of mathematical modeling by means of the HEC-RAS, HEC-HMS, and WMS respectively. The accuracy of digitalization of the elevation model is lower than the elevation data of ZABAGED nevertheless the model allows preliminary analysis of the flood events with acceptable uncertainty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0091905

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.