Počet záznamů: 1  

50 let meteorologické stanice Churáňov

 1. 1.
  0196253 - UH-J 20023047 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Tesař, Miroslav
  Monitoring a modelování usazených srážek s využitím dat z meteorologické stanice Churáňov.
  [Monitoring and modelling o the occult precipitation using the data from the Churáňov meteorological station.]
  50 let meteorologické stanice Churáňov. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002, s. 78-81. ISBN 80-85813-98-X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
  Klíčová slova: headwater areas * hydrological cycle * retention-evaporation unit model
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Pramenné oblasti českých hor a podhůří jsou kryté porosty, jejichž druhové složení je blízké klimaxovým společenstvím. Jsou to převážně smrkové lesy a louky. Mnohaleté sledování vodního režimu půd v těchto oblastech ukazuje, že porosty transpirují - chladí se odběrem skupenského tepla výparného - tak, aby jejich teplota navzdory dopadu slunečního záření nepřesáhla optimální hodnotu 24 až 25 oC. Potřeba vody na transpiraci silně závisí na optimální teplotě. Jelikož zdroj vody je omezen srážkami a retenční kapacitou půdy, rozhoduje optimální teplota porostu o fungování transpirace v delším časovém období. A protože z povodí vytéká jen ta část srážky, která nebyla spotřebována na transpiraci, určuje zprostředkovaně optimální teplota i výtok z povodí. Transpirace chladí krajinu tím, že disipuje část tepla ze slunečního záření. Zbývající nespotřebované teplo ohřívá povrch krajiny a vzduch. Znamená to, že rostliny řídí celý hydrologický cyklus - oběh vody a tepla ve vegetační sezóně. Pomocí modelu retenčně evapotranspirační jednotky ukazujeme, jak je působením transpirace stabilizován hydrologický cyklus. Vyvozujeme, že extremalizaci hydrologického cyklu může způsobit změna vegetačního krytu v plošně velkém měřítku.

  The headwaters of the mountainous and submontane regions of the Czech Republic are covered by the forest with composition similar to the climax communities. The spruce forests and mountainous meadows are prevailing. Long-term observation of the soil water regime of these regions shows that plant covers transpirate - i.e. they are cooled by the withdrawal of the latent evaporation heat - in order to regulate their temperatures not to exceed optimum temperature from 24 to 25 oC in spite of the incoming solar radiation. The transpiration demand is strongly affected by the optimum temperature. Because the water resource is limited by the precipitation and the soil retention capacity, the plant optimum temperature decides about the function of transpiration during the longer time period. And the optimum temperature also determines the outflow of water from the catchment due to the fact that only the part of the precipitation is released from the catchment that is not used for transpiration. Transpiration dissipates the part of the heat from the solar radiation and thus cools the landscape. The rest of the unused heat warms the landscape surface and air. It means that the plants control the global hydrological balance - both water and heat balance in the course of the vegetation season. With the help of the retention-evaporation unit model it is shown how the transpiration stabilizes the hydrological balance. It is derived that the extremalization of the hydrological cycle can be caused by the land-use changes in the extend areal scale.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0091892

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.