Počet záznamů: 1  

Aplikace kvadratické faktorové analýzy a modelování s kvantifikací kvalitativních veličin při výzkumu vývoje chemismu podzemních vod v Pomoraví

 1. 1.
  0196167 - UH-J 20013092 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tungli, L. - Ďurďová, Libuše
  Aplikace kvadratické faktorové analýzy a modelování s kvantifikací kvalitativních veličin při výzkumu vývoje chemismu podzemních vod v Pomoraví.
  [Application of Wuadratic factor analysis and modelling with quantifications of qualitative magnitudes at the research of development of groundwater chemistry at Morava river watershed.]
  IXth International Poster Day: Transport of Water, Chmicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere. Bratislava: Ústav hydrológie SAV, 2001, s. 1-9. ISBN 80-968480-4-6.
  [International Poster Day: Trnasport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canapy-Atmosphere /9./. Bratislava (SK), 29.11.2001]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3060102
  Klíčová slova: groundwater chemistry development * quadratic factor analysis
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Koncepce faktorové analýzy je založena na předpokladu, že měřitelné veličiny jsou forma vyjádření jiných veličin stojících za nimi, které nemohou být snadno měřitelné. V průběhu procesu faktorové analýzy chceme ověřovat, zda z proměnných, které byly sledovány, může být oddělena hodnota zvaná faktor, která by vysvětlovala pozorované souvislosti a okolnosti. Faktor je veličina odvozená z monitorování skutečnosti. Hlavním cílem faktorové analýzy je dedukce faktorů z množství pozorovaných proměnných.

  The factor analysis concept is based on a presumption that measurable quantities are a form expressing the other quantities standing behind them and which cannot be easily measured. In the course of the process of factor analysis we want to verify whether from variables which were observed could be separated quantity so called factor, which would explain analysed monitored connections and circumstances. Factor is a mathematical quantity derived from monitoring of reality. The main goal of factor analysis is a deduction of factors from the amount of monitored variables.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0091808

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.