Počet záznamů: 1  

Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí

 1. 1.
  0183210 - UGN-S 20033079 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Schejbalová, Božena
  Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody.
  [Explanations and commentary to a synoptical map of mines - extraction areas, deposits outside the extraction and prognosis areas in the Czech part of the Upper Silesian Basin with delineation of production of coal, waste rock and pumped out water.]
  Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí. Ostrava: ÚGN AV ČR, 2003 - (Kožušníková, A.), s. 33-46. ISBN 80-86360-36-9
  Grant CEP: GA ČR GA105/02/0500
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
  Klíčová slova: mines * extraction areas * deposits outside the extraction
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve.

  Commentary to a synoptical map of mines - extraction areas, deposits outside the extraction and prognosis areas in the Czech part of the Upper Silesian Basin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0079724

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.