Počet záznamů: 1  

Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky

 1. 1.
  0183097 - UGN-S 20025017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kallabová, Eva
  Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky.
  [Trends in the issue of prefab housing estates with emphasis on their recovery (with examples from the Czech republic).]
  Moravian Geographical Reports. Roč. 10, č. 1 (2002), s. 26-31. ISSN 1210-8812. E-ISSN 1210-8812
  Grant CEP: GA AV ČR KSK3046108
  Klíčová slova: prafab housing estates * humanization * regeneration
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Příspěvek se věnuje dílčí části bytového fondu ČR, kterou ovlivnila transfromace zejména ekonomických podmínek po politických změnách v roce 1989. V souladu se zásadami nově formulované bytové politiky byla ukončena dosavadní komplexní bytová výstavba, která byla zaměřena na panelové domy, koncentrované do sídlišt. Jelikož se v panelových sídlištích objevily problémy nejrůznějšího charakteru (sociálního, technického, dopravního a demografického), začínají k nim postupně obracet pozornost nejen specialisté. Hlavním cílem regenerace a humanizace těchto obytných čtvrtí je participace samotných obyvatel.

  The article concerns that part of the housing resources in the Czech Republic, which was influenced by the transformation of economic conditions after political changes in 1989. The comple house building programme whichwas focused on the construction of prefab blocks of flats condensed in housing estates was brought to an end in accordance with principles of the newly formulated housing policy. Since the prefab housing estates have starded to show problems of various types (social, technical, traffic, demographical), they stir attention of not only experts the mojor goal of the recovery and humanization of these housing estates being the participation of their inhabitants themselves.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0079611

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.