Počet záznamů: 1  

Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany

 1. 1.
  0182875 - UGN-S 20013052 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Kirchner, Karel - Lacina, Jan - Krejčí, O.
  Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany.
  [The evolution of Bečva river stream channel after the flood of 1997 ů the significance for research and protection.]
  Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470. Praha: ČVUT, 2000 - (Patera, A.; Váška, J.; Jakubíková, A.), s. 157-162. ISBN 80-01-02318-4.
  [Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 22.11.2000]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3086903
  Klíčová slova: flooodplain * landscape
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Povodeň v červenci 1997 významným způsobem ovlivnila říční korutina středním a dolním toku Bečvy. Boční i hloubková vodní eroze odstranila nivní sedimenty a vytvořila na několika místech výrazné dvouúrovňové koryto s mnoha dalšími fluviálními tvary, které významně zvyšují biodiverzitu nivní krajiny. Zaměřili jsme se na postižení vybraných dlouhodobých následků povodně na reliéf, horninové prostředí a nivní biotopy i možnosti jejich ochrany na vybraných lokalitách v oblasti Choryně (okres Vsetín)

  The flood of July 1997 altered the stream channel of middle and downstream reach of Bečva river in a significant way. Lateral as well as depth erosion removed upper layers of floodplain sediments and created new well pronounced two-level channel with variety of other fluvial forms, which have profoundly increased the biodiversity of the floodplain landscape. We focused our attention on apprehension of selected long persisting effects of flood on relief, rock environment and floodplain ecosystems as well as the possibilities of their conservation within the selected areas in the vicinity of Choryně (Vsetín District)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0079389

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.