Počet záznamů: 1  

Selektivní katalytická redukce NOx uhlovodíky v oxidační atmosféře na zeolitových katalyzátorech

 1. 1.
  0181842 - UFCH-W 20030295 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, Libor - Wichterlová, Blanka
  Selektivní katalytická redukce NOx uhlovodíky v oxidační atmosféře na zeolitových katalyzátorech.
  [Selective Catalytic Reduction of NOx with Hydrocarbons on Zeolite Catalysts.]
  Chemické listy. Roč. 97, č. 10 (2003), s. 1007-1015. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: nitrogen oxides * selective catalytic reduction * zeolites
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.345, rok: 2003

  Byla popsána selektivní katalytická redukce NOX uhlovodíky, která představuje jednu z nejperspektivnějších nových metod pro odstranění NOX v oxidační atmosféře. Hlavní pozornost byla zaměřena na pokrok v rozvoji katalyzátorů na bázi kovů zabudovaných v mřížce zeolitů, aktivních za přítomnosti vodní páry, jež je přítomna v reálných exhalátech. Pozornost byla rovněž zaměřena na obecné aspekty a mechanismus reakce. Vysokou a stabilní aktivitu v selektivní katalytické redukci za reálných podmínek vykazuje pouze Co-BEA katalyzátor vyvinut pracovníky ENI a Osaka Gas. Ačkoli Fe- a Pt-zeolity také vykazují vysokou aktivitu za reálných podmínek, tyto katalyzátory produkují vysokou koncentraci nežádoucího CO respektive N2O. Nicméně v důsledku komplikovaného mechanismu redukce NO uhlovodíky nebyla doposud vyřešena otázka struktury a funkce aktivních center a proto jsou nezbytné další studie.

  Selective catalytic reduction of NOx with hydrocarbons over metal zeolite catalysts, which is a new method for the NOx emission control in atmosphere, has been described. main attention is given to the progress in the development of the metal zeolite catalysts active in the presence of water vapor like in real exhaust gases. General aspects and mechanisms of the reaction are also described. High and stable activity in the selective catalytic reduction under real conditions of exhaust gases is shown only by the Co-BEA catalyst developed by the ENI and Osaka Gas companies. Although Fe and Pt zeolites also show high activity in exhaust gases, they produce high concentrations of undesirable CO and N2O. Nevertheless, due to the complexity of the reduction of No with hydrocarbons to nitrogen, the structure and function of the active sites in metal zeolites are not completely resolved and require further studies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0078356

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.